Home Overzicht Gedurende zes weken fouilleeracties in Dapperbuurt

Gedurende zes weken fouilleeracties in Dapperbuurt

0

Binnenkort vinden er in vijf buurten in de stad fouilleeracties plaats. Een daarvan is de Dapperbuurt. De controles vinden plaats op ‘aselectieve wijze’. Dat heeft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

De Dapperbuurt behoort samen met Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe-Zijde, Geuzenveld en de Waterlandspleinbuurt tot de  zogenoemde veiligheidsrisicogebieden. Dat betekent dat er vaak incidenten plaatsvonden waarbij er een wapen gebruikt is of er sprake was van onveiligheid, dat er ‘een relatief hoge mate van ervaren onveiligheid’ is en dat er veel meldingen van slachtoffers van geweld zijn binnengekomen.

Per veiligheidsrisicogebied vinden er in een periode van zes weken maximaal vijf dagen fouilleeracties plaats. Dat kunnen aaneengesloten dagen of afzonderlijke dagen zijn. De controles kunnen zonder aankondiging worden uitgevoerd.

Kinderen die jonger dan twaalf zijn, gezinnen en 65-plussers worden niet gefouilleerd. Verder zijn er geen selectiecriteria. Wie wel gefouilleerd wordt, krijgt uitgelegd wat het doel en de reden van het fouilleren is en krijgt een folder met informatie over de proef mee. Ook tassen en auto’s mogen worden doorzocht.