Home Overzicht Geen hoge nood. Na vier jaar is er een ecotoilet in Park...

Geen hoge nood. Na vier jaar is er een ecotoilet in Park Frankendael

0

Een openbaar toilet in het drukbezochte Park Frankendael lijkt geen overbodige luxe. Dat er ook behoefte aan was blijkt uit een verzoek van een bewoner dat in 2017 bij het stadsdeel werd ingediend. Toen leek de kans groot dat er een ecotoilet zou komen. De nood bij de overheid bleek echter niet groot. Het duurde bijna vier jaar voor zo’n toilet er kwam.

De indiener van het verzoek kwam nog met suggesties. Het ecotoilet zou in samenwerking met een vakschool of instanties uit de buurt zou zo’n toilet ontworpen kunnen worden. ‘Mooi en architectonisch element in het park, duurzaam, innovatief (groendak, spoelen met regenwater of composttoilet), uitvoering in samenwerking met VMBO/MBO-college of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.’

Stedelijk werden er in 2017 mogelijkheden verkend voor openbare toiletten, onder andere in stadsparken. Stadsdeel Oost liet weten hier in 2018 bij aan te haken. Naast ecotoiletten in Park Frankendael zou er ook een toilet komen in Park Darwin.

Dat het plaatsen van een toiletvoorziening niet zomaar gaat blijkt uit de melding twee jaar later dat er in samenwerking met de Vrienden van Frankendael in 2018 een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid van zo’n toilet in Park Frankendael. Het rapport zal begin 2019 klaar zijn. Je zou denken dat een verhuurbedrijf na een telefoontje snel een ecotoilet plaatst. Een leverancier laat weten dat een toilet meestal binnen 24 tot 48 uur wordt geleverd. Het zou nog jaren duren.

Ook de stadsdeelcommissie hield zich met de behoefte aan een ecotoilet bezig. Uit het verslag van de gebiedscommissie Watergraafsmeer van de stadsdeelcommissie van 20 april 2021 blijkt, dat het onderwerp ‘Toiletten Park Frankendael’ van de lijst van lopende zaken af kan. Het lijkt een hele opluchting.

Maar tevreden is de commissie niet ‘Eerst kijken of we het via raadsleden kunnen agenderen bij college. Anders plenair advies richting college om vaart te zetten achter het beleid voor openbaar toilet’, staat in de notulen. Of het onderwerp op de agenda heeft gestaan van het college van Burgemeester en wethouders is niet bekend. Na jaren is het toilet er een maand geleden gekomen. Het staat tussen de keet van ‘In the Park’ en de ingang van Klein Dantzig.