Home Overzicht Geen vuurwerkshow op Kop Java, vieringen in buurten gestimuleerd

Geen vuurwerkshow op Kop Java, vieringen in buurten gestimuleerd

0

Dit jaar is er op 31 december geen vuurwerkshow op de Kop van het Java-eiland. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de meeste Amsterdammers niet naar die vuurwerkshow zullen gaan, maar oud en nieuw het liefst in eigen buurt te vieren. Daarom komt er dit jaar geen centrale vuurwerkshow, maar worden vieringen in de buurten gestimuleerd.

Uit onderzoek van OIS van de gemeente Amsterdam, blijkt dat 81 procent van de Amsterdammers minder overlast van vuurwerk wil. Zij spreken zich ook uit voor een actieve rol van de gemeente, maar wil daar wel over meepraten.

Voor de gemeente is dat aanleiding om inwoners, ondernemers en festivalorganisatoren uit te nodigen om ideeën te lanceren over hoe we oud en nieuw kunnen vieren. Daarbij gaat het om alternatieve vieringen, meer geconcentreerd afsteken van vuurwerk en minder (zwaar) vuurwerk. Omdat veel vuurwerkoverlast komt van groepen jongeren tijdens en voorafgaand aan oud en nieuw wil de gemeente met hen in gesprek over hoe de overlast kan worden verminderd.

Vorig jaar vroegen leden van de gebiedscommissie IJburg aan bewoners op welke manier zij de jaarwisseling op IJburg wilden vieren als het gaat om het afsteken van vuurwerk. De commissieleden gingen aangevuld met twee enquêteurs de meningen van de bewoners peilen op het plein van winkelcentrum IJburg. De resultaten bleken onduidelijk. Tegelijkertijd kondigde de burgemeester aan een enquête in de hele stad te houden over het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Op basis daarvan nodigt het gemeentebestuur de stad nu uit met ideeën te komen.

De vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen en diereninstellingen blijven bestaan. Deze worden eventueel uitgebreid met andere logische locaties die nu al praktisch vuurwerkvrij zijn.