De Oba Javaplein opende op 24 mei haar deuren voor een tentoonstelling over woon(on)recht in de Indische Buurt. De tentoonstelling van het Buurtmuseum Indische Buurt vertelt verhalen van (oud-)buurtbewoners Mieke, Jan, Jolanda, Frank, Karin en Joost die eind jaren 70 als twintigers naar de Indische Buurt kwamen. Ze hadden een woning nodig en kraakten de dichtgetimmerde woningen in de buurt. Het kraken werd een essentieel onderdeel van hun leven; onderlinge verbondenheid en verknoping met de buurt.

Interviews, samenstelling Leon Paquay | Foto’s Frans Hoeben en Leon Paquay

Kraken in de Indische Buurt was bovendien een sociale strijd, die geweldloos en in samenwerking met de buurt gevoerd werd. De krakers waren sociaal bewuste jongeren die zich niet alleen verzetten maar ook inzetten voor de buurt. Jolanda en Karin zetten taallessen op voor analfabete Marokkaanse vrouwen, terwijl Jan buurtacties organiseerde en Mieke het vonkje gaf dat leidde tot een ware bezetting van Het Vrouwencentrum aan de Borneostraat.

De Indische Buurt werd ervaren als een speeltuin met ruimte en deze buurtbewoners namen die ruimte. Ze richten een buurtwinkel op, organiseerden kraakspreekuren en zorgden met de huurdersverenigingen en welzijnswerk dat Gerard Bakker, de grote huizenmelker van die tijd, de buurt uitgejaagd werd. Woonrecht woog zwaarder dan het eigendomsrecht.

Hoe kijken we vandaag naar die tijd in onze buurt terug? En hoe is het nu gesteld met de Indische buurt? De verhalen in deze tentoonstelling nodigen je uit om daarop te reflecteren. De tentoonstelling is nog tot 5 juli te bezoeken. Mis dat niet!

Jolanda Keesom en Frank van der Meer tijdens de opening

Muziek
The Clash London calling
The Police Message in a bottle
Joy Division Transmission