Home Overzicht Gemeente eist meer veiligheid bij sportclubs

Gemeente eist meer veiligheid bij sportclubs

0

Aanbieders van sport moeten vanaf 1 januari volgend jaar voldoen aan drie nieuwe basiseisen voor veilig sporten. Trainers en begeleiders die met kinderen onder de 18 jaar of met kwetsbare groepen werken moeten de Gedragscode Sociale Veiligheid van NOC*NSF ondertekenen. Ook moeten ze beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast moet er bij elke sportaanbieder een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar zijn.

De gemeente zal de samenwerking met de aanbieder van sport beëindigen deze niet aan deze basiseisen voldoet. Daardoor krijgt een aanbieder bijvoorbeeld geen subsidie meer of kan die niet langer gebruikmaken van armoederegelingen via de Stadspas.

Volgens wethouder Simone Kukenheim kan sporten bij een sportclub enorm bijdragen aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling. ‘Daarnaast is het leuk en natuurlijk gezond voor lichaam en geest. Belangrijk is de sfeer op een club: kun je jezelf zijn? Worden je grenzen gerespecteerd? Op het grote merendeel van de clubs is dit gelukkig het geval.’

Uit onderzoek blijkt ook dat één op de acht sporters ooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksueel misbruik op de sportclub. ‘Dit is onaanvaardbaar en moet altijd worden voorkomen’, zegt Kukenheim. ‘De nieuwe basiseisen moeten aanbieders en verenigingen helpen om een veilig sportklimaat te creëren, waarin sporters zo nodig bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. Ook hebben we als gemeente straks een middel in handen om zo nodig de samenwerking te beëindigen.’

2021 geldt als overgangsjaar, waarin aanbieders hun basiseisen op orde brengen. Hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen van de gemeente. Vanaf volgend jaar moeten alle sportaanbieders aan de eisen voldoen.