Home Overzicht Gemeente start meldpunt problemen woningonderhoud

Gemeente start meldpunt problemen woningonderhoud

0

Het afgelopen jaar ontving de gemeente ruim tweehonderd meldingen van achterstallig woningonderhoud. Die meldingen over bijvoorbeeld schimmel, lekkage of scheuren in de constructie werden door verhuurder of VvE niet opgelost. Met hulp van de gemeente lukte dat wel. Het tijdelijke meldpunt wordt nu verlengd en krijgt een nieuwe naam: Meldpunt Woningonderhoud.

Met de nieuwe naam hoopt woonwethouder Laurens Ivens de bekendheid van het Meldpunt Woningonderhoud verder te vergroten. ‘Alle Amsterdammers moeten in een woning van goede kwaliteit wonen. Maar de gemeente kan bij achterstallig onderhoud vaak niet of nauwelijks ingrijpen, omdat de eigenaar van een woning verantwoordelijk is. Met de oprichting van het meldpunt hebben we toch een rol voor onszelf opgeëist om slecht onderhouden woningen te verbeteren.’

Bij lekkages, scheuren in de muren of slechte ramen of kozijnen kunnen onveilige situaties ontstaan. Schimmelvorming kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Het bouwtechnisch op orde houden van een pand is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw of de woning, maar in de praktijk komen bewoner en de eigenaar er samen soms niet uit. Het gemeentelijk meldpunt kant bij complexe en hardnekkige problemen soelaas bieden.

Bij het online Meldpunt Woningonderhoud kun je terecht met klachten die onopgelost blijven na contact met de eigenaar van de woning. Het stadsdeel pakt de klacht dan op en beoordeelt dat de ernst van het probleem en het eerdere contact. Het stadsdeel kan de bewoners dan voor hulp verwijzen naar Stichting !Woon, of de eigenaar een termijn opleggen waarbinnen de problemen verholpen moeten zijn. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan het stadsdeel ook een handhavingsbesluit of dwangsom opleggen.

Check Meldpunt Woningonderhoud