Home Overzicht Gemeente wil de volkshuisvesting betaalbaar en woningen passend maken

Gemeente wil de volkshuisvesting betaalbaar en woningen passend maken

0

De gemeente wil de wooncrisis in 2040 hebben opgelost. Daarom is er een plan gemaakt voor meer betaalbare en passende woningen in de stad. In het voorlopige plan Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) staat hoe dat kan gebeuren. Voordat het een definitief plan wordt, kunt je er op reageren.

De stad is populair, waardoor de koop- en huurprijzen de pan uitrijzen. Beleggers kopen woningen op en verhuren ze voor wolkenkrabberhoge prijzen. In het plan van aanpak van de gemeente staan nieuwe en bestaande maatregelen voor genoeg betaalbare en goede woningen in de stad. Het gaat daarbij vooral om het beschermen van de bestaande woningvoorraad.

Met de aanpak volkshuisvesting wil de gemeente de verkoop van sociale huurwoningen beperken en zoveel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen erbij krijgen. Voor mensen met middeninkomens moeten er meer middeldure huurwoningen met een huur tussen de € 765,- en € 1.200,- bij komen. Dat is niet voldoende, ook moeten de juiste mensen in die woningen terechtkomen. Door meer passende betaalbare woningen voor ouderen en mensen die zorg aan huis nodig hebben beschikbaar te hebben kunnen ook woningen vrijkomen voor gezinnen.

Door het tekort aan woningen is een zelfstandige woning niet altijd een optie. Daarom komen er soepelere regels voor woningdelen en nieuwe woonvormen met gedeelde voorzieningen. Huurders worden beschermend met regels voor goed verhuurderschap en het handhaven ervan zodat sociale en middeldure huurwoningen ook voor de juiste huurprijs worden verhuurd.

De inspraakperiode loopt nog tot en met 27 maart 2023. Als antwoord op de inspraakreacties komt er in juni een nota van beantwoording. Een maand later nemen college en raad een definitief besluit.