Home Overzicht Gemeente wil paal en perk stellen aan darkstores

Gemeente wil paal en perk stellen aan darkstores

0

In Amsterdam zijn nu al ruim dertig dark stores, maar de gemeente wil dat er het komend jaar geen nieuwe bijkomen. De gemeente wil die tijd benutten om te kijken of er paal en perk kan worden gesteld aan de winkels met dichtgeplakte ruiten en overlast voor bewoners.

Flitsbezorgers als Gorillas, Flink, Zapp en Getir mogen straks niet zomaar een magazijn vestiging openen. Het college van B en W vindt dat de leefbaarheid in de wijken voorop moet staan en stelt daarom dat de vestigingen op plekken moeten komen waar de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk is uitgesloten.

Als straks de gemeenteraad een nieuw ‘paraplubestemmingsplan’ voor dark stores heeft vastgesteld, kan worden bepaald waar en onder welke voorwaarden nieuwe dakstores kunnen worden geopend. Ook voor bestaande vestigingen kan dan worden bepaald of ze wel of niet kunnen blijven. Tot het plan er is, geldt een voorbereidingsbesluit en kunnen geen nieuwe vestigingen worden geopend.

De huidige vestigingen van flitsbezorgers zoals op het Christiaan Huygensplein geven overlast voor de buurt. Daarom is het nodig beleid te maken. Het is niet of nauwelijks mogelijk om in woonwijken deze vestigingen te combineren zijn met een leefbare wijk. De gemeente wil in woonwijken en gemengde wijken geen nieuwe vestigingen toestaan. Daarnaast toetst de gemeente of op bedrijventerreinen een dark store met flitsbezorging past.

In woongebieden en gemengde gebieden kunnen een dark store alleen worden gevestigd als de gemeente vindt dat de leefbaarheid in de buurt daar gegarandeerd is. Op bedrijventerreinen moet een dark store voldoen aan eisen voor bijvoorbeeld representativiteit, het voorkomen van overlast en verkeersveiligheid.