Home Overzicht Marieke van Doorninck keert niet terug in het nieuwe college

Marieke van Doorninck keert niet terug in het nieuwe college

0

Het zat al in de lucht. Ze keert niet terug in het nieuwe college. De windturbines hebben Marieke van Doorninck geen goed gedaan. De fractie van GroenLinks Amsterdam heeft besloten om iemand anders voor te dragen voor de nieuwe periode. Dat was geen makkelijke keuze, aldus de partij die zich inzet voor windenergie.

Marieke van Doorninck laat op de website van haar partij weten dat ze niet terugkeert als wethouder voor GroenLinks. ‘Dat is niet mijn eigen keuze: de partij heeft me laten weten een andere kandidaat voor te zullen dragen. Dat doet me verdriet. Ik was zeer gemotiveerd om verder te gaan met de noodzakelijke omslag naar schone energie en de uitbouw van een complete, groene stad met mooie nieuwe woonwijken voor, en samen met bestaande en nieuwe Amsterdammers.

De ex-wethouder blikt terug en stelt vast dat de GroenLinkse veranderingsagenda stevig is en zeker op het gebied van duurzaamheid ook weerstand heeft opgeroepen. Zij vindt dat het soms pittig, maar ook onvermijdelijk is. Tegelijkertijd is veel bereikt. De routekaart Amsterdam klimaatneutraal heeft meer dan honderd concrete maatregelen voor een duurzame stad en haven, aangevuld met voorstellen van het burgerberaad.

Op de website van GroenLinks Amsterdam wordt Marieke van Doorninck ‘heel erg’ bedankt voor wat ze voor onze stad heeft betekend. ‘Zij heeft zich op al haar portefeuilles tot het uiterste ingespannen om – ondanks dat sommige dossiers erg ingewikkeld waren en soms ook gevoelig lagen in de gemeenteraad en de stad – onze linkse en rode idealen te verwezenlijken.’

De komende jaren gaat Amsterdam een nieuwe fase in voor de verwezenlijking van belangrijke ambities, aldus GroenLinks. ‘Dat maakt ook dat er een moeilijke afweging voorlag voor ons als partij. Uiteindelijk zijn we na lang beraad tot de conclusie gekomen dat een nieuwe kandidaat de voorkeur heeft in het belang van die ambities en GroenLinks Amsterdam.’

Zita Pels is de opvolger van Marieke van Doorninck. Zij is nu nog gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Met de portefeuilles Duurzaamheid, Energietransitie en Circulair, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Voedselstrategie, Afval en Reiniging gaat ze aan de slag. Rutger Groot Wassink en Touria Meliani blijven wethouder voor GroenLinks in de gemeenteraad.