Vanmorgen verzamelen zich zo’n twintig mensen in het Diemerpark voor een vogelexcursie. In vier groepjes vertrekken ze om de vogels te spotten in het groen langs de Diemerzeedijk. De nachtegaal laat zich direct duidelijk horen, net als de cetti’s zanger, zwartkop en tuinfluiter. De Vogelwerkgroep Amsterdam organiseert eenmaal per maand een woensdagochtendexcursie.

Arie Martijn Schenk

‘Nadat eerder in het voorjaar volop de verschillende vogels zingen om vrouwtjes aan te trekken en om territoria te markeren, worden de meeste zangvogels al stiller zodra ze paren en met broeden beginnen’, vertelt een ervaren vogelaar tijdens het luisteren door. ‘Nu is het broedseizoen voor de meeste soorten voorbij. Alleen vogels die nog met hun tweede of derde broedsel bezig zijn, zingen af en toe’, zegt een andere deelnemer. De groep hoort duidelijk nog de tjiftjaf en fitis zingen vanuit de wilgen en bramenstruiken, maar ze zijn moeilijk te zien. De torenvalk overziet vanuit de elektriciteitsmast het gebied.

Vanaf de Diemerzeedijk lopen de groepjes het groen van het park in, via smalle paden komen ze bij een binnenmeertje waar de meerkoeten en kuifeenden zwemmen met jongen. Tot verrassing van de vogelliefhebbers zwemt daar een dodaars. Plotseling vliegt de puperreiger op uit het riet en hij blijft rustig overvliegen, zodat iedereen ‘m rustig met de verrekijker kan bekijken.

 ‘De overvloed aan voedsel zoals insecten maakt dat in moerasgebieden veel soorten langer doorgaan met broeden. Je hoort hier nog regelmatig kleine karekieten zingen’,  zegt een buurtbewoner uit IJburg die de excursie meemaakt..

Initiatiefnemer Inge vertelt dat ze woensdagochtendexcurisies organiseren van januari tot en met juni omdat dan de meeste vogels te zien zijn. ‘In januari volgend jaar starten we weer op De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan. Wellicht zien we dan weer de sijs!’,  zegt Inge hoopvol.

Check /www.vogelsamsterdam.nl