Home Overzicht Gevarieerd groen in Overamstel

Gevarieerd groen in Overamstel

1

Alle recente berichtgevingen ten spijt over bouwwerkzaamheden die mogelijk gestaakt zouden worden in verband met de stikstofcrisis, wordt op het voormalige industrieterrein Overamstel flink doorgebouwd. Omdat een woonwijk niet alleen uit gebouwen en straten bestaat wordt er behalve daaraan, ook druk gewerkt aan de aanleg van het broodnodige groen.

Eelco Hiemstra

Op de foto’s van de gemeente was het een opmerkelijk gezicht, vierkante gaten in de grond waar nieuwe bomen geplant zouden worden in het Bella Vista Park. Dit park, gelegen rondom de oude watertoren, maakt deel uit van de tweede fase van de bouw van het Amstelkwartier, één van de drie wijken van Overamstel waarin ruim drieduizend woningen worden gerealiseerd.

.

Combinatie van oud en nieuw
Niet veel mensen hebben het planten van de nieuwe bomen met eigen ogen kunnen aanschouwen want het park is door de bouwwerkzaamheden slechts van een afstandje te zien. Van welke kant je het ook benaderd, je vindt al gauw bouwhekken op je pad. Vanaf het moment dat de eerste gebouwen aan de noordoostzijde van het park opgeleverd zullen worden, en die datum lijkt met rasse schreden te naderen, zullen de contouren en de aanleg van het park beter te zien zijn.

Het park zelf is een combinatie van oud en nieuw. Bij de sanering van het terrein van de voormalige Zuidergasfabriek zijn zoveel mogelijk oude bomen en gebouwen gespaard en deze vormen de basis van het nieuwe park. Met de aanplant van 71 nieuwe bomen komt het totaal aantal bomen op 150. Ook de variatie aan soorten bomen neemt daarmee toe, van 24 naar 44, waardoor de beleving van de jaargetijden in het park versterkt wordt.

Ondanks de klassieke uitstraling die het park krijgt is het ondergronds geheel van deze tijd. Onder de grond is een soort krattenveld aangelegd van 30 cm hoog met een totale oppervlakte van ruim 850 m2 . Daar waar de paden in het park in de buurt van de bomen komen wordt daarmee de beluchting van de wortels geregeld en wordt bij regen water vastgehouden om het daarna gelijkmatig af te geven aan de omliggende bodem.

Ander groen in de Weespertrekvaartbuurt
Aan de andere kant van het spoor is het ook een bedrijvigheid van jewelste. In dit gedeelte van Overamstel, de Weespertrekvaartbuurt, nadert ook de eerste fase zijn einde. Met de ontmanteling van de containerwoningen en de sloop van de voormalige Bijlmerbajes is de voorbereiding van de tweede fase begonnen. Het geplande groen in dit gedeelte van het Amstelkwartier is van een hele andere orde.

.

Op het uiterste noordelijke puntje van de kop van de Weespertrekvaartbuurt, waar achter de hekken nu de Japanse Duizendknoop nog welig tiert, is een natuurpark(je) gepland. Vanaf juni dit jaar is de gemeente in overleg met de bewoners over de invulling van dit gebied en in oktober is de uitwerking daarvan gepresenteerd aan de buurt.

Vele malen ambitieuzer en opmerkelijker is het park dat in het Bajeskwartier gepland is en deel uitmaakt van de tweede fase van de ontwikkeling van Weespertrekvaartbuurt. In de enige toren van de voormalige gevangenis wordt hier een verticaal park gerealiseerd. De toren wordt uitgekleed tot op het skelet en vormt zo de basis van het park. Behalve dat hierin plaats wordt geboden aan de nieuwste innovaties van de Nederlandse landbouw, vindt ook de hoogste indoor klimtoren van Europa hierin onderdak.

Eerste bewoners tevreden over hun buurt
Onderzoek, met name uitgevoerd onder de bewoners van het Amstelkwartier, toont aan dat deze zeer tevreden zijn over hun woonomgeving en dat er voor zo’n nieuwe wijk al sprake is van veel samenhang.

Bewoners missen wel nog steeds een volwaardige supermarkt. Deze is echter pas in de derde fase gepland. De gemeente heeft er voor gekozen om niet voor zolang een tijdelijke plek aan te wijzen voor een supermarkt omdat in de praktijk blijkt dat het nog niet meevalt om deze in een later stadium weer van deze tijdelijke plek te krijgen. Naar verwachting zullen de bewoners daarom nog tot 2025 geduld moeten hebben tot ze hun dagelijkse boodschappen bij een volledig gesorteerde supermarkt in hun eigen wijk kunnen doen.

1 REACTIE

  1. Super wonen, maar vind 6 jaar wachten op een supermarkt echt onzin. Nu moeten we minimaal 10 minuten fietsen, gebruik maken van bezorgservices of 10 euro betalen voor een fles olijfolie bij die 24/7 afzet supermarkt aan de Spaklerweg.

    Er kan toch makkelijk een AH to go of Jumbo City geplaatst worden zodat men tenminste iets kan halen hier. 6 jaar wachten is absurd.