Home Dwars nieuws Haal kunstdocenten in de scholen. Juist nu!

Haal kunstdocenten in de scholen. Juist nu!

0
Kunstdocenten bieden plezier en vrijheid.

Wij willen een lans breken voor de inzet van kunstdocenten. En de positieve inbreng benadrukken die kunst- en cultuureducatie kan hebben bij de inhaalslag die het onderwijs moet maken. Door de nadruk te leggen op achterstanden in de cognitieve vakken, dreigen de emotionele en sociaal psychologische effecten van de coronatijd bij kinderen te worden verwaarloosd.

De Rode Loper op School

Hoera! Het onderwijs mag weer open. Er is extra geld beschikbaar gesteld om achterstanden bij leerlingen weg te werken. Maar ga er maar aan staan als schoolleiding… Help! Kunstvakken zijn essentieel voor kinderen om betekenis te geven aan ervaringen van het afgelopen jaar. Kunst zorgt voor sociale binding, voor plezier en voor vrijheid. Juist dat wat kinderen zo hebben gemist tijdens de lockdown.

Uiten en begrijpen
Kunst stimuleert de verbeeldingskracht, het vinden van creatieve oplossingen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld fantaseren over coronaversnippermachines, ontwerpen 1,5 meter schoolbanken, schrijven over deze periode, maken covid-proof fashion, drukken hun gevoel uit in dans, en werken samen met ouderen aan anti-eenzaamheidstassen.

Kunst heeft een belangrijke communicatiefunctie. Kunst vertelt verhalen. Kunst kan reacties losmaken, waardoor dialoog plaatsvindt. Kinderen kunnen zich uiten en leren zichzelf en de ander beter te begrijpen. Vaardigheden die in de 21ste eeuw hard nodig zijn. En waar ook de Rijksoverheid met haar programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op inzet.

Band en vertrouwen
Het is en blijft belangrijk om goed te luisteren naar de vraag van de scholen. En in gezamenlijkheid programma’s te maken. Het is maatwerk en belangrijk om in te spelen op wat er in de klassen speelt. Overal in het land zijn kunstinstellingen en gekwalificeerde kunstdocenten die nu extra kunnen worden ingezet. Cultuureducatie kan van grote betekenis zijn op de zogenoemde ‘vijfde dag’. We kunnen ons voorstellen dat klassen worden gehalveerd en de leerkracht zich richt op een kleinere groep kinderen, terwijl de kunstdocent met de andere kinderen werkt. Die kan dan structureel een band opbouwen zodat er vertrouwen ontstaat. Haal de kunsten in de scholen. Juist nu!