Home Overzicht Het voortzetten van het vertrouwen

Het voortzetten van het vertrouwen

0

Even leek het alsof niemand er acht op had geslagen: met veel vriendelijke woorden wordt een nieuw lid voor GroenLinks voor het gebied IJburg/Zeeburgereiland in de stadsdeelcommissie welkom geheten. Dat is nodig omdat het bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen lid per brief haar lidmaatschap van GroenLinks heeft opgezegd en haar zetel in de stadsdeelcommissie heeft opgegeven. Een daad die blijkt uit een door haar geschreven brief die bij de ingekomen stukken op de agenda van de stadsdeelcommissie staat.

Lisa Scheerder | IJopener

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade

De brief komt ter sprake als er in de stadsdeelcommissie wordt doorgesproken over de nieuw te bouwen biomassacentrale in Diemen en het ongevraagde advies dat de stadsdeelcommissie hierover eerder dit jaar aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft uitgebracht. De briefschrijver is van mening dat het dagelijks bestuur te weinig met dit advies heeft gedaan en de stadsdeelcommissie daarmee tot een praatclub heeft gedegradeerd.

Het verantwoordelijke lid van het dagelijks bestuur, ook van GroenLinks, reageert gepikeerd op de brief. Hij is van mening alles te hebben gedaan om het advies van de stadsdeelcommissie onder de aandacht te brengen van de wethouder
en is nog bezig met het opvolgen van de punten uit het advies. Bovendien is er gewoon warmte nodig, dus we kunnen wel tegen biomassa zijn maar er is niet zo een, twee, drie een alternatief. En overigens is het dagelijks bestuur net als de stadsdeelcommissie ook unaniem tegen de biomassacentrale.

De stadsdeelcommissie constateert echter dat het dagelijks bestuur het advies van de stadsdeelcommissie niet onder de aandacht van de wethouder, het college en de gemeenteraad heeft gebracht. En daarmee heeft het dagelijks bestuur nagelaten om de zichtbaarheid, productiviteit, effectiviteit en relevantie van de stadsdeelcommissie te doen toenemen. Het dagelijks bestuur heeft zich hiermee niet als medestander van de stadsdeelcommissie betoond. En daarmee komt de discussie in een ander vaarwater terecht. Want wat is nu precies de belemmering van het dagelijks bestuur bij het niet-doorsturen van het advies? En weet het dagelijks bestuur wel dat de stadsdeelcommissie een grotere legitimiteit bezit dan zijzelf? De stadsdeelcommissie is namelijk gekozen door de burgers van Amsterdam terwijl het dagelijks bestuur is benoemd door het college. Komt het misschien doordat de gemeente een overeenkomst heeft met de bouwer van de biomassacentrale die opvolgen van het advies ingewikkeld maakt? Realiseert het dagelijks bestuur zich wel voldoende dat het adviesrecht het enige instrument is dat de stadsdeelcommissie in het nieuwe bestuurlijk stelsel nog heeft? En dat daar dus heel zorgvuldig mee moet worden omgegaan?

Het wordt de stadsdeelvoorzitter te gortig. Want het dagelijks bestuur is op geen enkele wijze in gebreke gebleven. De stadsdeelcommissie kan toch zelf haar adviezen naar de gemeenteraad sturen? Het klopt dat de adviezen van de stadsdeelcommissie niet automatisch naar de gemeenteraad worden gestuurd. Er staat nergens dat dat moet en het dagelijks bestuur is geen postbode.

De discussie verzandt. De commissievoorzitter roept de leden op om op een later moment verder te praten over ‘hoe we het vertrouwen voortzetten in de samenwerking’. Het lijkt de beste oplossing voor nu. Al is duidelijk dat zowel de stadsdeelcommissie als het dagelijks bestuur hun wonden likken.