Home Overzicht Het wordt stil op de Olympus

Het wordt stil op de Olympus

0

In het Parool van 18 januari stond het al: ‘Basisschool Olympus op IJburg moet sluiten omdat er te weinig aanmeldingen zijn.’ De jongste groepen worden dit jaar overgeplaatst, zomer 2021 sluit de school definitief. Waarom moet de Olympus sluiten als er in Amsterdam veertig basisscholen onder de norm van 195 leerlingen zitten?

Joyce Hes | Foto Arjen Poortman | IJopener
Mario Wormhoudt, directeur van OBS Olympus, legt uit: ‘Al enkele jaren is er sprake van een verminderde toeloop. Dat geldt voor heel Amsterdam maar ook zeker voor IJburg. Na de crisis en bouwstop in 2008 trok de economie aan en er werd weer flink gebouwd. Toch werd zeker de laatste jaren duidelijk dat het moeilijk zou zijn voldoende leerlingen te werven om de klassen vol te krijgen. Dat was overigens niet alleen bij Olympus maar ook bij de meeste andere basisscholen op IJburg het geval. Dit schooljaar werden er slechts drie kleuters aangemeld. Dat was te weinig om een kleutergroep mee te vullen’, aldus de directeur.

Langzaam afbouwen of sluiten
Oorspronkelijk was het plan om de school langzaam af te bouwen. Er werd overleg gevoerd met Staij, de bestuurlijke organisatie waar Olympus onder valt en er werd een ouderavond uitgeschreven op 10 januari j.l die geheel aan het onderwerp was gewijd. Dat werd een emotionele bijeenkomst. Een aantal ouders voelde zich overrompeld en was bang dat bij een naderende sluiting, hun kinderen naar een school zouden moeten waar ze niet voor kozen. In Nederland bestaat het recht van een vrije onderwijskeuze, maar zou dat ook voor hen gelden vroegen zij zich af.

‘Er is een kleine groep die het er niet bij wou laten zitten maar de meesten legden zich er toch bij neer en wilden hun kinderen al meteen van school halen’, vertelt Mario. 11 januari stonden er al twintig paar ouders voor de poort van De Archipel om hun kinderen aan te melden. De Archipel is een school die enige verwantschap toont met de Olympus maar onder een ander bestuur (de ASKO) valt. Maar de Archipel voelde zich overvallen en de ouders kregen nul op het rekest.

Sluiten
Er volgde een periode van twee à drie oudergesprekken per dag met ouders die zeer verontrust waren en hun kinderen (veertig stuks) van school wilden halen. Voorzichtig afbouwen leek er niet meer in te zitten. Op basis van de gesprekken en overleg met de medezeggenschapsraad heeft Staij besloten dat Olympus moest sluiten per 2021. In Het Parool werd in het aangehaalde artikel vermeld dat wethouder Moorman dit een moedig besluit vond. De jongste groepen zouden per september 2019 al overgeheveld moeten zijn naar andere scholen. De huidige groepen zes en zeven krijgen de gelegenheid hun school op Olympus af te maken.

Vragen resteren
Waarom sluiten andere scholen onder de norm niet? Deze vraag kan Mario niet beantwoorden. Komt het omdat de Olympus een zogenaamde zwarte school is?

En hoe gaat het nu verder met de leerlingen van de groepen één tot en met vijf? Mario gaf in ons gesprek van 20 maart nog aan dat de bedoeling was dat zoveel mogelijk ouders hun kind zouden moeten kunnen plaatsen op scholen van hun keuze en dat de rest via loting en matching zou gaan. Maar zo simpel ging dat dus niet, zo maakte de aanvraag bij De Archipel al meteen duidelijk. De overige scholen moeten natuurlijk ook voldoende plaatsen in de verschillende klassen hebben. Sommige ouders wilden hun kinderen aanmelden en kregen sterk het gevoel dat ze niet welkom waren op bepaalde scholen. ‘Onderzoek wijst uit dat als op een school vijfendertig procent van de leerlingen ‘een kleurtje’ heeft om het zo maar eens uit te drukken, witte ouders hun kinderen op andere scholen doen’, zegt Mario, ‘en dat trekken schoolleiders zich aan.’

Ten tijde van het schrijven van dit stuk zijn alle plaatsen die de andere scholen aanbieden al verloot. Volgens Staij betekent het dat zo’n veertig procent van de ouders hun kinderen niet op de school van hun eerste keuze geplaatst kunnen krijgen.

Hoeveel basisscholen zullen op IJburg nog worden gesloten, vraag je je af. En moeten er tegen de tijd dat er 18.000 woningen bij zijn gekomen, misschien weer basisscholen bij?