Home Overzicht Hoe leiden we het verkeer in goede banen?

Hoe leiden we het verkeer in goede banen?

0

Een van de thema’s van De staat van de Indische Buurt is mobiliteit. Rond de Indische Buurt wordt veel gebouwd. Op Zeeburgereiland in de Sluisbuurt komen 5500 woningen. Het Cruquiusgebied wordt bebouwd en krijgt een fietsbrug met de Indische Buurt. Veel verkeer uit die nieuwe buurten komt via de Indische Buurt de stad in. En de Javastraat is al zo druk. Je kunt geen kruispunt meer oversteken, zo druk en onveilig is het.

Hoe houden bewoners hun buurt leefbaar en veilig? Wat zijn de plannen van de gemeente om dat verkeer in goede banen te leiden? Als de Piet Heintunnel weer open gaat, neemt de verkeersdruk dan af of juist toe? Deze en andere mogelijkheden worden komende maand besproken in de werkgroep mobiliteit.

De uitdaging is dat er ruimte blijft in de buurt voor alle verkeersdeelnemers. Hoe krijg je dat voor elkaar? Eén van de wensen is dat de verschillende verkeersstromen zich soepel door de buurt moeten kunnen bewegen. En als fietsers hun fietsen met meer oog op de andere weggebruikers zouden stallen op de stoep, zou dat prettig zijn.

Besluiten over de buurt worden steeds meer op basis van cijfers genomen. De beleving van bewoners blijft op de achtergrond. Dat moet anders kunnen, dacht Jan Benjamens. Samen met Tim Doornewaard nam hij het initiatief om de onderzoeken of de cijfers over de buurt kloppen met de ervaringen van bewoners van de buurt. Dat levert De staat van de Indische Buurt op.

De Staat van de Indische Buurt moet een tweejaarlijkse monitor worden die helder maakt hoe het leven in de Indische Buurt ervoor staat. Wat gaat goed, wat kan beter? Waar gaan bewoners aan werken en hoe doen ze dat?

In vier maanden gaan bewoners, winkeliers en mensen die in de buurt werken aan een helder beeld van de buurt. 23 november was de startbijeenkomst. Na de presentatie van de buurtcijfers gaan groepen in gesprek om ervaringen en kennis te delen. Veeriten thema’s worden besproken. De uitkomsten van het eerste gesprek van de themagroepen zijn bekend.

Het is belangrijk dat bewoners in een vroeg stadium meedenken over mogelijke oplossingen. Een goed participatietraject voorkomt problemen in een latere fase. In januari komt de werkgroep mobiliteit weer bij elkaar. Wil je meedenken en meepraten?
Neem dan contact op met Lotte Frissen [email protected]