Home Overzicht Hogeschool Inholland brengt opleidingen samen in Sluisbuurt

Hogeschool Inholland brengt opleidingen samen in Sluisbuurt

0

Hogeschool Inholland bouwt in nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland een onderwijslocatie waar de meeste van de 31 opleidingen onder een dak samenkomen. Op deze campus is plaats voor zo’n zevenduizend studenten. In de zomer van 2024, kunnen de studenten van start in het nieuwe gebouw.

De opleidingen die nu gevestigd zijn op de verschillende Inhollandlocaties in Amsterdam en Diemen verhuizen allemaal naar de Sluisbuurt. Alleen mondzorgkunde, dat nu in het Actagebouw is gevestigd, en verloskunde (Vlaardingenlaan) verhuizen niet mee. Straks vormen de living labs een betekenisvol netwerk van onderwijs en onderzoek met een echte Amsterdamse Campus aan het IJ.

De gemeente Amsterdam heeft de grond gisteren overgedragen aan Inholland. De bouw is al begin november gestart met de eerste bouwvoorbereidingen voor het nieuwe, door architectenbureau cepezed ontworpen onderwijsgebouw. In deze toekomstige ‘smart building’ met flexibele indeling wordt energie opgewekt en daglicht en buitenventilatie binnengehaald. Een van de blikvangers wordt de grote hoeveelheid beplanting op het dak. De high-tech laboratoria van de life sciences-opleidingen worden gedeeld met het ROC van Amsterdam. Dit bevordert een soepele doorstroom van mbo’ers naar het hbo.

Door (bijna) alle opleidingen uit Amsterdam en Diemen in één gebouw onder te brengen, wil Inholland de onderlinge samenwerking en onderwijsinnovatie versteken. De hogeschool wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk, stad en regio die doorgaans om een interdisciplinaire samenwerking vragen. Nu al loopt Inholland daarop vooruit met het ‘SLUISlab’ dat zich het afgelopen studiejaar gevestigd heeft op Zeeburgereiland. Binnen deze leergemeenschap bedenken studenten van verschillende opleidingen samen met onderzoekers en met partners die ook bij de wijk betrokken zijn, concepten die bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied.