Home Groen Honderden onveilige bomen worden gekapt

Honderden onveilige bomen worden gekapt

0

Eens in de drie jaar inspecteert de gemeente alle bomen in de stad en kijkt of ze nog wel veilig genoeg zijn. Dat is belangrijk, want als bomen omvallen of als er plotseling takken afbreken, kan er schade of zelfs letsel ontstaan. Dit jaar blijken 287 bomen onveilige te zijn. Ze worden gekapt. De bomen moeten altijd worden herplant.

De gemeente is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen als bomen onveilig zijn door bijvoorbeeld sterfte, ziekte, storm of een te kleine groeiplaats. Voor alle verwijderde bomen, plaatst de gemeente bomen terug. Inmiddels is gestart met het vervangen van de onveilige bomen. De kapvergunningen zijn al verleend. Op de bomenkaart zie je om welke bomen het gaat in Oost.

In Oost worden veel gekapte bomen teruggeplant. Op de kaart is dat te zien. In Amsterdam is het de regel dat gekapte bomen een op een worden vervangen. Dat moet bij voorkeur op dezelfde locatie gebeuren. Binnen twee tot drie jaar moeten vervangende bomen worden geplant.

In de stad hebben bomen te kampen met slechtere omstandigheden dan in de natuur. Dan kun je denken aan weinig ondergrondse groeiruimte, ziekten, plagen en graafwerkzaamheden die schade aan de boomwortels veroorzaken. Daarom is de gemiddelde levensduur van bomen in de stad ongeveer veertig jaar. Bij het planten van nieuwe bomen wordt gezorgd voor genoeg ruimte, zodat de bomen kunnen uitgroeien tot monumentale bomen.

Kijk op de bomenkaart