Home Overzicht Jaap Edenbaan breidt wellicht uit op terrein van scouting

Jaap Edenbaan breidt wellicht uit op terrein van scouting

0

Plannen voor vernieuwing van de Jaap Edenbaan ijsbaan zijn vorig jaar getoetst met een haalbaarheidsonderzoek. De uitslag was positief. De buitenbaan wordt gerenoveerd en de bestaande ijshal wordt vervangen door twee nieuwe hallen: een wedstrijdhal en een trainingshal. De buitenbaan blijft onoverdekt. De gemeente onderzoekt of uitbreiding op een deel van het naastgelegen scoutingterrein extra kwaliteit kan opleveren voor het ijscomplex.

De Jaap Eden IJsbaan is in 1961 geopend. In 1973 kwam er de ijshal bij. Nu is de oudste en een van de drukstbezochte ijsbanen ter wereld is aan vernieuwing toe. Eerst worden twee varianten voor de herontwikkeling uitgewerkt die het ijsplezier op lange termijn moeten garanderen. Dat gebeurt samen met omwonenden en de verenigingen die gebruikmaken van de ijshal.

Om een keuze te kunnen maken tussen de varianten – wel of niet betrekken van een deel van het naastgelegen scoutingterrein bij de herontwikkeling – hebben de gemeente en stichting Jaap Eden heldere criteria opgesteld. Omwonenden, de ijshalverenigingen en de Scouting Oost 1 wordt om input gevraagd voor de twee varianten. In september 2022 is bekend welke variant verder wordt uitgewerkt.

Volgend jaar wordt met de herontwikkeling van het ijscomplex gestart. De uitvoering gebeurt in verschillende fasen. Eerst wordt de 400 meter buitenbaan vervangen. Het uitgangspunt is dat je kunt blijven schaatsen tijdens de bouwwerkzaamheden. Daarna wordt de ijshal vervangen door een wedstrijdhal en een trainingshal. Samen zullen ze ongeveer net zo groot zijn als de huidige hal. Het complex van de Jaap Eden IJsbanen aan de Radioweg wordt volledig gemoderniseerd en verduurzaamd. De vernieuwing van het complex moet naar verwachting in 2025 zijn afgerond.