Tussen 12 juni en 23 juli is de Weesperstraat overdag afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Ook drie omringende straten gaan dicht om sluipverkeer te voorkomen. Wel zijn de straten tussen 23.00 en 6.00 uur open. Met deze proef wordt onderzocht wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en de omliggende buurten. De straat blijft uiteraard wel altijd bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

In 2020 is al besloten om deze proef uit te voeren. Tussen de ochtend- en avondspits rijden er ruim 1.500 auto’s per uur over de Weesperstraat. Omdat het zo druk is, is de gemiddelde snelheid daar laag en vanuit de buurt is regelmatig verzocht om maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.

De proef is sindsdien meerdere keren uitgesteld. Eerst vanwege de coronapandemie, toen er lange tijd veel minder verkeer was, en daarna toen de Piet Heintunnel was afgesloten. Nu het verkeer weer op het oude niveau is, kan de proef starten. Op basis van kentekenonderzoek en berekeningen met verkeersmodellen wordt verwacht dat ruim 40 procent van de auto’s die nu op de Weesperstraat rijden via een andere route even snel of sneller op bestemming is. Bij nog 40 procent wordt de reistijd maximaal vijf minuten langer. Tijdens de proef wordt duidelijk wordt wat de daadwerkelijke effecten zijn.

De proef is aangepast op verzoek van de gemeenteraad. De afsluiting zal zes weken in plaats van de eerder geplande acht weken duren. En van 23.00 tot 6.00 uur is de straat wel geopend voor autoverkeer, omdat er dan veel minder verkeer is en om taxi’s te ontzien. De pilot en het kentekenonderzoek dat vooraf is gedaan om een goede vergelijking te maken, worden op 13 april in de gemeenteraad besproken.

De stadsdeelcommissie Centrum heeft in september een advies aangenomen om de gemeenteraad te bewegen de Weesperstraat om te vormen naar een weg met twee keer één rijstrook. Hiermee raakt de volledige ‘knip’ van deze hoofdroute voor het Amsterdamse laad- en losverkeer verder uit beeld. Als dat gebeurt kan in de straat in het najaar van 2023 net als in de rest van de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur worden ingevoerd. Bij een vierbaansweg is dat verkeerstechnisch gezien niet mogelijk.

Eerder was versmalling van de straat onbespreekbaar. Er zou een knip moeten komen om autoverkeer te mijden. Wethouder Van der Horst heeft beloofd dat de gemeenteraad straks aan de hand van de uitkomsten van het verkeersonderzoek, mag bepalen of de proef wel of niet doorgaat. Het onderzoek zou 2 miljoen euro moeten kosten.

Michel van Wijk van de partij Bewoners Amsterdam was de initiatiefnemer van het advies van de stadsdeelcommissie aan de gemeenteraad. Hij heeft bewoners, ondernemers en de instellingen rond de zogenoemde Wibautas rond de tafel weten te krijgen. Zijn voorstel kreeg de steun van bijna alle commissieleden. Alleen Bas van der Sande (VVD) stemde tegen.