Voor het eerst nodigt Artis een gastcurator uit om een nieuwe tentoonstelling te maken in Artis Groote Museum. Humberto Tan mocht hiervoor het besloten depot van Artis in duiken. Voor de tentoonstelling ‘Door de ogen van’ combineert Humberto objecten uit de natuurhistorische collectie van ARTIS met persoonlijk werk. Hij deelt hiermee zijn perspectief op natuur, vanaf 5 juli in het Groote Museum.

Humberto laat in de Westzaal van het Groote Museum zijn perspectief op Zuid-Amerika en Suriname zien. Humberto Tan: ‘Mijn focus ligt op de dieren uit Zuid-Amerika, met een lichte nadruk op Suriname. Het amazoneregenwoud in Zuid-Amerika vormt de longen van ons bestaan en Suriname is met 93 procent bebossing het meest beboste land van de wereld.’ In het depot viel Humberto’s oog onder meer op morphovlinders, het negenbandgordeldier en een brilkaaiman. Humberto combineert deze opgezette dieren met zijn fotografie van het continent, waaronder een serie ara’s.

Scharlaken ara’s in boom gefotografeerd door Humberto Tan in Suriname

In de Oostzaal van het museum geeft Humberto zijn perspectief op Nederland, want ‘ook dichtbij huis vind je mooie werelden vol schitterende natuur,’ zo stelt hij. Met deze tentoonstelling wil Artis een plek geven aan Humberto’s verwondering en kennis over natuur, en daar bezoekers mee inspireren.

Het Groote Museum opende in 1855 voor leden van het genootschap Natura Artis Magistra. Op de bovenverdieping bevond zich het museum vol vitrines en kasten gevuld met objecten, allemaal gerangschikt op soort, volgens de toen geldende regels van de biologie. Het museum dat in 2022 heropende wil juist de verbinding tussen mens en natuur centraal stellen. Door gebruik van spannende interactieve installaties, kunst, animaties, films, foto’s, geluid, collectiestukken en verhalen kan de bezoeker een ‘nieuwe’ blik vormen.