Home Oostelijk Havengebied IJbruggen opnieuw in de ijskast

IJbruggen opnieuw in de ijskast

0

De plannen voor een brug over het IJ die Oost met Noord moet verbinden stonden als meer dan 170 jaar in de ijskast, kwamen er even uit, maar is nu in de koelkast geplaatst. Het geld dat in voorgaande jaren werd gereserveerd voor de bouw van de brug, is nodig om de rest van de stadsbegroting rond te krijgen. Of de plannen wel door kunnen gaan of toch weer in de ijskast zullen gaan, zal later blijken.

Het plan was om in 2026 te beginnen met het bouwen aan de Oostbrug. Voor die bouw was ongeveer vijf jaar uitgetrokken. De Westbrug en de voetgangerstunnel zouden dan later dan 2026 worden gebouwd. Alles onder de paraplu van de ‘Sprong over het IJ’.

Of dit uitstel of het einde van de Sprong over het IJ betekent, is onduidelijk. De grond die voor de aanleg is bestemd, blijft voor dit doel gereserveerd. Ook de voorbereidingen en het onderzoek naar de bruggen gaat voorlopig door.

De afgelopen jaren is Noord hard gegroeid en is het zaak om dit deel van de stad voor iedereen goed bereikbaar te houden. In 2017 werd al een voorkeursbesluit hierover genomen, vanwege nautische bezwaren werden de afgelopen jaren andere mogelijkheden verkend. Dankzij het advies van de commissie D’Hooghe en de 1600 inspraakreacties is het besluit begin dit jaar aangepast. Naast de bestaande en nieuwe veren, komen er in de toekomst twee bruggen en een tunnel om Noord met de rest van de stad te verbinden. Maar wanneer dat zal zijn is niet bekend.