Home Overzicht In 2021 maar liefst 135 hennepkwekerijen opgerold in Amsterdam

In 2021 maar liefst 135 hennepkwekerijen opgerold in Amsterdam

0

In Amsterdam alleen al werden in 2021 135 hennepkwekerijen opgerold. Daarmee staat de hoofdstad aan de kop. Hoeveel kwekerijen in Oost zijn opgerold is niet bekend gemaakt. Door de intensieve samenwerking met de politie verwacht de netbeheerder dat er dit jaar nog meer hennepkwekerijen kunnen worden opgespoord.

Vorig jaar zijn in Noord-Holland 310 hennepkwekerijen ontdekt waarbij er sprake was van energiediefstal. In het hele werkgebied van netbeheerder Liander ging het om 633 kwekerijen. Daarbij is 31,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt.

Het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt, is vermoedelijk maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het hele verzorgingsgebied van Liander ongeveer 8.000 hennepkwekerijen zijn gevestigd. De schade van energiediefstal loopt daarbij op tot ruim 20 miljoen euro per jaar.

Wanneer de schade niet kan worden verhaald op de mensen die de elektriciteit illegaal hebben verkregen, worden de kosten hiervan doorbelast in de nettarieven en draaien uiteindelijk alle elektriciteitsgebruikers hier voor op.

Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Naast dat dit verboden is, zijn veel van deze aansluitingen ook amateuristisch aangelegd. Hennepkwekerijen leiden daardoor tot zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties.

Installaties die vaak wel tot achttien uur per dag aanstaan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg. Zeker waar hennepkwekerijen in woonwijken zijn gevestigd worden omwonenden, die vaak van niets weten, in gevaar gebracht. Daarnaast kan energiediefstal leiden tot storingen waardoor de energielevering in gevaar komt.

Het opsporen van energiediefstal heeft een hoge prioriteit. Netbeheerder Liander roept daarom iedereen op om bij een vermoeden hiervan een melding te maken bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een hennepkwekerij is onder andere te herkennen aan een permanent vreemde geur rond het pand, blijvende condensvorming op de ramen of continu verduisterde ramen en deuren.