Ruim 120 leden van voetbalvereniging WV-HEDW en belangstellenden kwamen bijeen voor de jaarlijkse dodenherdenking. Zoals elk jaar herdachten ze op het terrein aan de Middenweg de Joodse oorlogsslachtoffers van de fusieclub uit Oost.

Arie Martijn Schenk

Rond 19.55 uur verzamelde de groep zich rond het speciale oorlogsmonument. De regen leek precies om tijd te stoppen en precies om 20.00 uur was het 2 minuten stil. Het enige geluid wat te horen was, kwam van de vogels uit de bomen rond de kantine.

Het monument eert 236 (oud-)leden en donateurs die niet terugkeerden uit de vernietigingskampen van de nazi’s: 67 van Wilhelmina Vooruit en 169 van HEDW. Twee zijpanelen met 33 nieuw ontdekte namen zijn dit jaar aan het monument toegevoegd. Onder aanwezigheid van de nabestaanden, lazen twee jeugdleden de namen en leeftijden van deze oorlogsslachtoffers voor. Vervolgens sprak Jolan Toff de Kaddisj uit, een Joods gebed voor de doden. 

‘De zoektocht naar namen houdt nooit op’, zei lid van de historische commissie Vincent Huis in ’t Veld tijdens zijn toespraak bij het monument. Hij lichtte toe hoe de commissie te werk ging de afgelopen twee jaar. Speciaal woord van dank was er voor de twee sporthistorici Jurryt van de Vooren en Joris Kaper van Het Voetbalmonument.

Het Buchenwald Memorial benaderde WV-HEDW in verband met het aankomende EK voetbal in Duitsland. Zij maken een speciale tentoonstelling met Joodse oorlogsslachtoffers en vier leden van WV-HEDW zullen worden uitgelicht. Als afsluiting sprak Danny Paauw, de zoon van oud EDW voorzitter Jaap Paauw. Hij waarschuwde om alert te blijven in tijd van verruwing en opkomend racisme. 

Bij voetbalverenigingen Wilhelmina Vooruit en HEDW speelden een groot aantal Joodse leden. In 1940 was 45 procent van het toenmalig ledental van Wilhelmina Vooruit Joods, bij HEDW was dat 95 procent. Wanneer de Duitse bezetter in het najaar van 1941 Joden verbood om op sportvelden te komen, had Wilhelmina Vooruit 73 leden. Het veel grotere HEDW telde er 161. 

WV-HEDW (Wilhelmina Vooruit en Hortus Eendracht Doet Winnen) uit Oost is met ongeveer 2000 leden en 105 veld-teams één van de grootste voetbalverenigingen in Nederland. Het is tevens één van de oudste verenigingen: Wilhelmina Vooruit werd opgericht op 25 mei 1908.