Home Overzicht Inspraak over bruggen en tunnel over en onder het IJ start morgen

Inspraak over bruggen en tunnel over en onder het IJ start morgen

0

Een nieuwe stap in een lang proces. Het stadsbestuur stelt voor twee bruggen over het IJ aan te leggen: aan de oostkant tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg en aan de westkant van de stad tussen de Haparandadam en NDSM. Ook moet er een voetgangerspassage komen tussen Centraal Station en de Tolhuistuin. Van 20 september tot en met 31 oktober kun je je mening geven over het voorstel.

De inzet van het stadsbestuur is dat beide bruggen niet alleen geschikt zijn voor fietsers en voetgangers, maar ook voor openbaar vervoer. Het effect van openbaar vervoer over de bruggen voor de gebiedsontwikkeling bij de NDSM en in het Hamerkwartier betekent echter bijna een verdubbeling van de kosten. Of dat wel of niet haalbaar en wenselijk is onderdeel zijn van het definitieve voorkeursbesluit dat naar verwachting begin volgend jaar aan de raad wordt voorgelegd.

Jaarlijks varen zo’n 160.000 schepen door het IJ en zo’n 70.000 mensen nemen dagelijks de pont voor de oversteek. Die drukte op en rond het IJ neemt volgens wethouder Marieke van Doorninck de komende jaren alleen maar toe en de noodzaak om Amsterdam in volle breedte te verbinden is dus onverminderd groot. ‘Al meer dan een eeuw wordt nagedacht over vaste oeververbindingen over het IJ. Het is nu voor het eerst dat er een voorstel ligt voor twee bruggen en een tunnel waar zowel het Rijk, de gemeente en de andere betrokken partijen zich in kunnen vinden. De komende periode hoop ik van zoveel mogelijk Amsterdammers te horen hoe ze naar deze plannen kijken.’

Bewoners en belanghebbenden kunnen van 20 september tot en met 31 oktober een inspraakreactie geven. Op www.amsterdam.nl/sprongoverhetij staat meer informatie en data van verschillende informatiebijeenkomsten. De gemeenteraad moet na de inspraakperiode nog instemmen met de plannen. Het definitieve voorkeursbesluit staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Het duurt nog heel wat jaren voordat de bruggen en de tunnel er liggen. Na de inspraakronde en de beantwoording van alle reacties door het programmateam, gaan de stukken naar de gemeenteraad. Die neemt vervolgens een Voorkeursbesluit. Dat is op z’n vroegst begin 2022. Pas als dat er is kan er een projectorganisatie worden opgericht. Dat zal als eerste gebeuren voor de Oostbrug, omdat voor de Westbrug en de ondiepe tunnel eerst de Passengers Terminal (PTA) voor de cruiseschepen moet verhuizen. De projectorganisatie gaat vervolgens aan de slag. Dit gebeurt in nauw overleg met de buurt en de betrokken partijen. Vervolgens kost het ontwerpen en bouwen van een brug nog zeker 8 à 9 jaar.