Home IJopener Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade: ambitiedocumenten

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade: ambitiedocumenten

0

Hoe zou onze stad er uit moeten zien in 2050? Het college vroeg het zich af en heeft zijn ideeën op papier gezet. Het stadsdeel mag er nu over adviseren. En dat is meteen het startsein om bezwaren van processuele aard op tafel te gooien. Want heeft het college niet de verkeerde volgorde gehanteerd door nu pas iets te vragen aan het stadsdeel en niet voorafgaand aan het opstellen van de toekomstplannen? Daarom moet de toekomstvisie van de agenda worden gehaald vinden enkele stadsdeelcommissieleden.

Lisa Scheerder

De dienstdoende dagelijks bestuurder van het stadsdeel probeert de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat het hier om ambitiedocumenten gaat, waarvan nog maar moet blijken hoeveel er uiteindelijk van terecht komt. Bovendien is bij de totstandkoming van dit ambitiedocument aan werkelijk iedereen die maar enige kennis van zaken heeft om input gevraagd, dus met de participatieve democratie zit het wel goed. De dagelijks bestuurder haalt hiermee de angel uit het debat en de commissie besluit in meerderheid dat er gestemd mag gaan worden over de toekomstvisie.

Dat stemmen gebeurt aan de hand van een conceptadvies dat het dagelijks bestuur heeft opgesteld. En over dat conceptadvies, daarover is de commissie wel dik tevreden. Want het dagelijks bestuur heeft zich echt kritisch opgesteld tegenover het college en dat is een compliment waard. Dit geeft de dagelijks bestuurder de mogelijkheid om zich op zijn beurt positief uit te laten over de aanvullingen van de stadsdeelcommissie op het advies van het dagelijks bestuur. Hij is van plan ze allemaal over te nemen.

Maar leidt dat niet tot onverenigbare uitgangspunten? Want hoe moet dat, 150.000 extra woningen in de stad in 2050 én tegelijkertijd een groenere stad? En 200.000 extra banen creëren in 2050, terwijl de bedrijfsterreinen gebruikt gaan worden om die extra woningen te realiseren? Volgens de dagelijks bestuurder is het mogelijk. Niemand wil dat de natuur buiten de stad volgebouwd gaat worden, dus de stad moet die woningen wel bouwen; verdere verdichting van de stad – vooral rond stations en in de naoorlogse wijken – is het devies. En als die nieuwe gebouwen nou groene gevels en daken krijgen, en straten meer bomen en bloemperken, dan is dat goed voor de insecten en de vogels. Het is misschien geen nieuwe Natuur, maar het is wel vergroening, aldus de dagelijks bestuurder.

En in een verdichte stad die ook steeds warmer wordt, is meer behoefte aan waterrecreatie. Zowel het dagelijks bestuur als de commissieleden willen de waterrecreatiemogelijkheden uitbreiden om zo de bijkomende overlast te verspreiden en daarmee te verminderen. Het handhaven van de regels om een eind te maken aan de overlast – bijvoorbeeld na 22.00 uur geen lawaai – vindt de stadsdeelcommissie een ongewenste vorm van repressie en wordt door hen afgewezen. Dus meer plekken voor waterrecreatie is het devies. Er moet een stadsstrand bij het Nieuwe Diep in het Flevopark komen, een stadsstrand op de oostpunt van Zeeburgereiland en er zou een drijvend zwembad in het IJ bij de kop van Java-eiland moeten komen. Maar ook moet de natuurwaarde van het Diemerpark worden beschermd en geen zoekgebied voor sportlandschap zijn, zoals nu in de toekomstvisie staat. Tot slot blijft het stadsdeel bij een vaste oeververbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied als meest wenselijk. Evenals bij een tramlijn over de Amsterdamse brug om zo een goede openbaar vervoersvoorziening tussen IJburg en Zeeburgereiland met de rest van de stad te realiseren.

Amsterdam-Oost in 2050. Ziet u het voor zich?
Elk nummer doet IJopener kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.