Home Overzicht Javabrug of toch een fietstunnel onder het IJ? Voorlopig niets

Javabrug of toch een fietstunnel onder het IJ? Voorlopig niets

1

Het wil al vele jaren maar niet vlotten met een fietsverbinding naar Noord. De verwachting was dat de Javabrug er in 2015 zou zijn. Dat zal in ieder geval niet gebeuren. De gesprekken met Rijkswaterstaat en andere partijen, zoals Haven Amsterdam over de inpasbaarheid van de brug voor de scheepvaart kosten meer tijd. De kans bestaat dat de brug er zelfs niet voor 2029 zal komen. Maar het zou ook zomaar een tunnel kunnen worden.

Op dit moment ligt er nog geen voorstel voor een verbinding die aan de eisen van zowel het Rijk als de Gemeente voldoet. Daarom hebben beide partijen afspraken gemaakt over het vervolgproces. Al eerder was duidelijk dat Rijkswaterstaat geen voorstander van een brug is, maar liever een tunnel als verbinding tussen Oost en Noord ziet. Alle ontwerpen voor een brug zijn afgekeurd.

Op dit moment werkt een onafhankelijke commissie onder leiding van Alexander D’Hooghe aan een advies voor de oeververbinding over of onder het IJ. Het stadsbestuur wacht dit advies af en begint nog niet met het opstarten van voorbereidingen. Volgens de nieuwe planning van de gemeente zal de Javabrug er tussen 2025 en 2029 kunnen zijn. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat de brug in 2025 in gebruik zou kunnen worden genomen.

Wat het advies van de commissie D’Hooghe zal zijn is onduidelijk. Daarmee blijft het ook onzeker of er wel een Javabrug zal komen. Een tunnel tussen Noord en het Centraal Station zou best eens een optie kunnen zijn. Als het advies er is, zal het college opnieuw een besluit nemen en dat voorleggen aan de gemeenteraad.

 

1 REACTIE