Home Dwars nieuws Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te...

Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn!

0

Als je in de afgelopen weken in de Eerste van Swindenstraat bent geweest, is je misschien opgevallen dat alle 73 bomen daar een medaille om hebben. Dit is een actie van de Groengroep van Jungle Amsterdam en mede uitgevoerd door Montessori Lyceum Oostpoort en Ympact 020.

Jannekee Jansen op de Haar | Foto Jungle

De gemeente Amsterdam wil alle 73 iepen in de Eerste van Swindenstraat kappen, omdat de straat geherprofileerd gaat worden en de verwachting is dat de huidige bomen dit niet zullen overleven. De iepen die er nu staan zijn niet ziek, wat op zich bijzonder is omdat heel veel iepen in Amsterdam zijn overleden aan de iepenziekte. Tot op heden zijn de exemplaren in de Dapperbuurt echter aan deze ziekte ontsnapt. In 2005 was Amsterdam nog iepenhoofdstad, maar inmiddels zijn we heel veel iepen kwijt geraakt. Des te meer reden om de nog bestaande gezonde iepen in stand te houden.

Sjerp

De Groengroep van Jungle Amsterdam wil met deze actie aandacht vragen voor het lot van de iepen in de Eerste van Swindenstraat en bewoners bewust maken van het belang van deze bomen en van bomen in de stad in het algemeen. Alle bomen hebben een sjerp om gekregen van restmaterialen die anders de textielcontainer in waren gegaan. Aan deze sjerpen hangt een houten medaille met een tekst. Alle teksten vertellen iets over iepen, over het nut van bomen en over de volkscultuur die rond iepen bestaat.

Les

Zo leren we dat bomen een reëel tegenwicht leveren tegen klimaatverandering, omdat ze door hun fotosynthese CO2 uit de atmosfeer halen, die ze omzetten in bouwstenen voor hun eigen groei. Een gemiddelde boom is in staat om per jaar 10 tot 20 kg CO₂ op te nemen in zijn biomassa en om te zetten in zuurstof.

Echter, bomen doen veel meer, ze bevorderen biodiversiteit omdat ze wemelen van leven in de vorm van insecten, wormen, bijen en vogels. Daarnaast zorgen ze voor waterberging en gaan zo dus wateroverlast in de stad tegen. Ze zorgen voor schaduw en koelte, en gaan daarmee hittestress in de stad tegen, waardoor er minder elektrische ventilatoren en airco’s nodig zijn. En dat spaart weer energie en geld voor bewoners en ondernemers.

En laten we niet vergeten dat bomen ook de lucht zuiveren.  Ze kunnen luchtvervuiling zuiveren op grote schaal, niet alleen CO₂, maar bomen vangen en verwerken een grote variatie aan verontreinigende stoffen in de lucht, waaronder koolstofmonoxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide. En tot slot, maar wel heel belangrijk in de stad, bomen zorgen voor geluidsdemping.

Medaille

Wereldwijd aanplanten van 1 biljoen bomen (ja, dat is duizend maal miljard!) is noodzakelijk. Nu staan er ongeveer drie biljoen bomen op aarde. We begrijpen ook wel dat die 73 iepen in de Eerste van Swindenstraat ons niet gaan redden van de klimaatverandering, maar ze kappen gaat zeker niet de oplossing zijn. Deze bomen hebben er zeker 30 jaar over gedaan om zo groot te worden, het aanplanten van nieuwe bomen kost vervolgens weer tientallen jaren om het positieve effect van deze bomen te evenaren.

Dus sluit ik mij graag aan bij de tekst op de laatste medaille, die niet om een boom hangt, maar achter de ruit van het Afvalpaleis op de Dapperstraat. ‘Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn, je kunt ze ook gewoon kappen.’ Een oproep aan de gemeente Amsterdam, wees geen eikel en laat die mooie en nuttige bomen in de Eerste van Swindenstraat en overal elders in de stad gewoon staan.