Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Sloop in Betondorp

Oud Nieuws | Sloop in Betondorp

0

Oud Nieuws | 30 juli 1973 – Burgemeester en wethouders zullen ‘al het mogelijke doen’ om de sloop van Betondorp in Amsterdam te voorkomen. Het college kent de vooral in architectonische kring levende vrees, dat deze uit de jaren twintig daterende Amsterdamse wijk, door een gezelschap toen bekende architecten van de Amsterdamse school opgezet als experiment in de betonbouw, afgebroken zal worden, omdat de gebruikte betonelementen hier en daar in slechte toestand verkeren.

Zoals wij in deze krant uitvoerig meldden is Betondorp een geheel, dat wordt bezocht door architecten en studenten uit de gehele wereld. B. en W. laten hun geruststellende geluiden horen naar aanleiding van vragen, gesteld door het PvdA-raadslid E. Dienaar, de heer Dienaar kwam tot zijn vragen na een publikatie in NRC-Handelsblad over de voorgenomen sloop van het voormalige bibliotheekgebouw aan de Brink in Betondorp. Uit het antwoord van b. en w. blijkt, dat dit gebouwtje als bouwvallig wordt beschouwd. Het door de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting gemaakte plan om het gebouw te vervangen door een nieuw te stichten buurtcentrum, lijkt van de baan te zijn, omdat de kosten te hoog zouden worden voor de sociaal-culturele organisaties, die de huur zouden moeten gaan opbrengen. Als er al een nieuw gebouw komt, zal het volgens b. en w. in de Brinkbebouwing moeten passen.

Amsterdam heeft deze Brinkbebouwing voorgedragen voor de Rijksmonumentenlijst. Als dit deel van Betondorp inderdaad op de definitieve lijst komt, zal het bibliotheekgebouw via restauratie aangepast moeten worden aan een Sociaal-culturele bestemming.

Bron NRC Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam