Home Overzicht Kleurenstrijd op Linnaeushof nog niet beslecht

Kleurenstrijd op Linnaeushof nog niet beslecht

0
Foto Jaap Kamerling

Na de zomervakantie bleek dat de uitbater Gerverdinck van het tennispark op de Linnaeushof de kleuren van de banen heeft veranderd van rood-groen in blauw-groen. De bewoners van de Linnaeushof en de leden van de tennisvereniging zijn het daar niet mee eens en willen dat de banen weer rood-groen worden. Zij vragen het stadsdeel in te grijpen.

De Vereniging tot Behoud van de Linnaeushof is zich rot geschrokken en keert zich fel tegen de aantasting van de monumentale status van de buurt. Volgens de vereniging past de nieuwe kleurstelling niet in in de stijl van architect Kropholler die wordt gekenmerkt door rode bakstenen. De bewoners achten zich bovendien getroffen in hun woongenot. Uitbater Gerverdinck wil de kleuren houden zoals ze nu zijn en daardoor staat hij nu alleen tegenover vrijwel alle andere betrokkenen, inclusief de tennisvereniging.

De Vereniging tot Behoud van de Linnaeushof heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die voorheen de Welstandscommissie heette, om een oordeel gevraagd. De commissie is van mening dat de kleurverandering niet als exces kan worden aangemerkt, maar is het eens met de bewoners eens dat de nieuwe kleurstelling afbreuk doet aan het monumentale karakter van de Linnaeushof.

De commissie heeft laten weten dat de regelgeving echter alleen van toepassing is op het bebouwde deel van de Linnaeushof en niet op de tennisbaan. De commissie adviseert om, in overleg met de exploitant van de tennisbaan, tot een aanvaardbare oplossing te komen. Wellicht kan het stadsdeel daarin een mediërende positie innemen.

De bewoners gaan er bij de stadsdeelcommissie op aandringen stappen te ondernemen. Er zou een opnieuw een dringend beroep op Gerverdinck moeten worden gedaan om de oude kleuren te herstellen.