Het valt niet mee om als voetganger of fietser de Kattenburgerstraat over te steken. Als het voetgangerslicht groen is, staat zelfs het zebrapad kop aan kont vol auto’s. Oorzaak: de knip in de Weesperstraat. Het spoeddebat werd een beetje spannend toen wethouder Melanie van der Horst (D66) geen duidelijkheid kon geven over de problemen die hulp- en nooddiensten hadden met de knip.

De VVD fractie in de raad verzet zich al langer tegen de knip. Kattenburgers protesteerden 22 juni tegen de knip. Ze zijn voor een autoluwe stad, maar volgens hen verplaatst de knip het probleem alleen maar. Ze willen niet het afvoerputje van het verkeer in de stad zijn. Voor de VVD reden om een spoeddebat aan te vragen over de vraag of de proef met de knip niet voortijdig beëindigd kan worden.

De knip leidt tot een toename van de autokilometers en problemen voor de nood- en hulpdiensten, aldus VVD raadslid Daan Wijnants. De wethouder had verwacht dat de knip tot toename van het verkeer in andere straten zou leiden, maar gaf toe dat de grote hoeveelheid autoverkeer in de Kattenburgerstraat niet voorzien was.

Vragen over de incidenten met nood- en hulpdiensten leidden tot een schorsing. Tijdens het debat publiceerde AT5 een artikel over meerdere incidenten met ambulances en brandweerauto’s bij de slagbomen in de stad. De vergadering werd geschorst. In de schorsing kreeg de raad een brief met nieuwe informatie waaruit bleek uit dat er aan het begin van de proef, anders dan wat de wethouder had gezegd, meer dan één incident met nood- en hulpdiensten was geweest. Handhavers bleken niet goed geïnstrueerd: mocht de slagboom wel of niet open voor ambulances en brandweerauto’s die zonder sirene reden? Het debat spitste zich toe op de vraag of de wethouder de raad wel goed en volledig geïnformeerd heeft. Is ze wel ‘in control’?
De wethouder betreurt dat ze de raad niet volledig heeft geïnformeerd. Ze is wel in control, ze heeft direct maatregelen getroffen toen er zich incidenten voordeden. Ze zegde toe scherper te overleggen en sneller te reageren op signalen. De raad wordt dagelijks op de hoogte gehouden.

In een derde termijn diende de oppositie een motie van afkeuring in. Die haalde het niet. Tot 23 juli verzamelt de gemeente data voor onderzoek naar de gevolgen voor het verkeer van de harde knip op de Weesperstraat.