Home Overzicht Komst tunnel van Ring naar Science Park dichterbij

Komst tunnel van Ring naar Science Park dichterbij

0
Rechts de ring A10 en links het Voorlandpad.

De plannen zijn er al lang, maar vanweg de kosten is de aanleg van een onderdoorgang bij de A10 onder de sporen naar het Science Park steeds uitgesteld. Nu gloort er licht aan het eind van de tunnel. B en W stelt de gemeenteraad voor om een krediet van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden van de onderdoorgang.

Met het beschikbaar stellen van dit krediet kunnen de ontwerpen van de nieuwe spooronderdoorgang vanaf de A10 naar het Science Park worden uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt een plan gemaakt voor het autovrij maken van de bestaande spoortunnel bij de Kruislaan en voor de aanpassingen aan de omliggende wegen en openbare ruimte. Eind 2022 neemt de gemeente over de definitieve uitvoering van dit project een besluit.

Bij de inrichting van het Science Park en de aanleg van de Ring A10 is al rekening gehouden met de nieuwe tunnel onder het spoor. De afslag S113 is er al. Die leidt nu linksaf naar de Middenweg, maar rechtsaf tot niets. Het Science Park is nu te bereiken via de Middenweg en Kruislaan. Als de tunnel er is rijdt het autoverkeer via het Voorlandpad naar het Science Park en verder naar de Indische Buurt. De huidige spoortunnel op de Kruislaan wordt afgesloten voor autoverkeer, uitgezonderd het openbaar vervoer.

Op de Middenweg stroomt het autoverkeer slecht door. Met de aanpassing zal de doorstroming verbeteren. Ook op de route via de spooronderdoorgang bij de Archimedesweg en Molukkenstraat zal de verkeersdruk dalen. Op de nu nog rustige Carolina MacGillavrylaan zal de verkeersdruk echter toenemen door bestemmingsverkeer van en naar het Science Park en waarschijnlijk ook sluipverkeer.