Home IJopener LivLab: van kringloopwinkel tot broedplaats

LivLab: van kringloopwinkel tot broedplaats

0

Drie jaar geleden, eind 2017, sloot kringloopwinkel De Stek op IJburg. Dit na bijna tien jaar. Bevlogen bewoners van IJburg en Zeeburgereiland willen dit gat opnieuw gaan vullen en hebben een winkel in gedachten die veel meer is dan een kringloopwinkel.

Joyce Hes | Beeld Arjan Poortman

Zoals we in de vorige IJopener in het artikel ‘Oost Begroot kan succesje worden’ al aangaven, hebben de initiatiefnemers van een te starten kringloopwinkel een plan ingediend bij Oost Begroot.

Een kringloopwinkel 2.0 zoals de initiatiefnemers het noemen, zou een plek moeten zijn waar kennis en vaardigheden over verduurzamen en recyclen gedeeld worden.

Waar kapotte apparaten gerepareerd kunnen worden in een Repair Café en overbodige spullen een nieuw leven krijgen. Waar Maak- en No Wasteworkshops plaatsvinden en waar je kunt werken in het Open Atelier.

Betekenis voor de buurt

De Kringloopwinkel 2.0 zien de initiatiefnemers het liefst als onderdeel van een groter geheel; een broedplaats/verzamelgebouw waar kennis, kunde en kracht samen gedeeld worden: LivLab. In zo’n broedplaats kunnen ook andere buurtinitiatieven plaatsvinden, zoals de Collective Store en Textielwerkplaats TEX. Een plek waar lokale kunstenaars, kleine ondernemers en andere initiatiefnemers zoals KUNSTLAB van Babs ook een betaalbare plek kunnen krijgen en daardoor samen veel meer bewoners kunnen bereiken. Het gaat erom een sociaal-maatschappelijke en culturele factor van betekenis te worden in de levens van buurtbewoners. Juist verbinding verhoogt de zichtbaarheid van al deze initiatieven, versterkt daarmee de buurt en stimuleert de lokale economie.

Als buurtgenoten vinden zij dat het niet gaat om geld verdienen, maar juist om het terugkrijgen van de vrije ruimte en inspiratie, zoals tijdens de pioniersjaren van IJburg, wat in de afgelopen tien jaar helaas is afgebroken. Zo vinden ze dat op de tekentafel geen enkele ruimte meer is opengelaten voor de dromen en behoeften van buurtbewoners, die pas ontstaan als je gesetteld bent. Een broedplaats als LivLab kan daarom een grote rol spelen bij de oplossing voor dit gemis. Ze willen de eendracht terug in de buurt, dát is hun drijfveer om dit plan te schrijven en niet financieel gewin.

Als voorbeelden van dit soort bruisende plekken noemen ze Lolaland (IJburg) en Lola Lik (Bijlmerbajes), de Meevaart (Indische Buurt) en de Eester (OHG) in Amsterdam en het Wijkpaleis in Rotterdam. Deze voorbeelden geven duidelijk aan dat een goede locatie van cruciaal belang is. ‘Als je kijkt naar succesvolle voorbeelden in Europa van buurtkracht en democratisering, dan zie je altijd hetzelfde patroon’, schreven ze recentelijk aan stadsdeelbestuurder Rick Vermin.

Het belang van een goede locatie

De energie, motivatie en daadkracht om daadwerkelijk maatschappelijke vraagstukken in je wijk duurzaam en bottum-up op te kunnen lossen, valt of staat met een eigen fysieke ruimte waar buurtbewoners, lokale ondernemers, kunstenaars en initiatieven zich kunnen verbinden. Vanuit zo’n ruimte, waarover de buurt eigenaarschap heeft, ontstaan lokale (film)festivals, kunstwerken en ruimtes voor starters, leerplekken en zinvolle dagbesteding. Mensen met kennis, kracht en kunde delen dat met andere buurtbewoners die daar behoefte aan hebben. In de aanvraag voor Oost Begroot stond de vrijwel leegstaande Olympusschool als mogelijke locatie voor de kringloopwinkel en broedplaats. En juist daarmee gingen ze helaas het schip in. Omdat nog niet duidelijk is, aldus de gemeente, hoe deze locatie opnieuw zal worden ingevuld. (Zie het artikel over Oost begroot in de IJopener van december 2020.)

Huidige stand van zaken

Op dit moment zijn de ondersteuners en dragers van het plan dat nu LivLab heet bekend:

  • de Wereldhuiskamer
  • de Flexbieb
  • het Repair Café
  • KUNSTLAB van Babs
  • Muziekproject Set
  • het Circulair Café
  • TEX
  • Natuurlijk IJburg
  • In Touch
  • LOLA

Ook is een visiestuk in de maak voor LivLab, ondersteund door LOLA. Dit plan wordt in maart gepitcht voor een aantal grote fondsen en vervolgens voorgelegd aan de verantwoordelijke stadsdeelbestuurders.

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen, meld je dan aan door een e-mail te sturen aan [email protected].