Home IJopener Volg d’Hooghe met de oeververbinding

Volg d’Hooghe met de oeververbinding

0

De IJopener vervolgt publicatie van een reeks opinies over de veelbesproken oeververbinding van Zeeburgereiland naar het Oostelijk Havengebied en vice versa. Dit keer komen twee bewoners van Sporenburg respectievelijk Borneo-eiland aan het woord, Amos Gomes de Mesquita en Maarten Hilberdink. 

Redactie IJopener | Foto Björn Martens

Het water rondom Zeeburgereiland nodigt uit tot een sprong naar de overkant. Dus lanceerde de gemeente in 2016 het idee voor een fietsbrug van Zeeburgereiland naar Sporenburg. Sindsdien is een reeks ambtenaren, externe professionals en bewoners met het onderwerp bezig. De brug is op basis van harde feiten van tafel geveegd. Maar de discussie woekert voort; inmiddels over een tijdelijke pontverbinding. Tijd om op basis van feiten voor de beste oplossing te kiezen.

Wie op Zeeburgereiland staat, ziet Sporenburg liggen en denkt gemakkelijk: ‘wat als hier een brug zou liggen…?’ In 2017 leerde gemeentelijk onderzoek echter dat de bedoelde brug niet aan de verwachtingen zou voldoen. Allereerst omdat de route niet logisch bleek. Wie naar het Centraal Station, centrum of zuid wil, is beter af met de Amsterdamsebrug. En daarnaast geeft deze route veel gedoe met de verkeersafwikkeling. Variërend van veiligheid voor de gebruikers tot te smalle fietspaden en extra oponthoud op het bestaande wegennet. Wat de gemeente dan toch bleef motiveren in te zetten op een brug van 140 miljoen tussen Zeeburgereiland en Sporenburg, met uitsluitend symbolische waarde, weten we niet. Wel is inmiddels bekend dat De Hogeschool van Amsterdam is uitgenodigd naar Zeeburgereiland te komen, met de belofte van een brug naar Sporenburg. Voelde de gemeente de druk van deze belofte?

In 2020 bevestigde de door de gemeente en Rijkswaterstaat ingestelde onafhankelijke Commissie d’Hooghe in haar rapport Genereus Verbonden nogmaals de grote toegevoegde waarde van de Amsterdamsebrug. Zij adviseert een grondige aanpassing van de brug door hier een nieuwe tramverbinding richting Oost en het centrum aan te leggen. Wethouders Dijksma en Van Doorninck omarmden het advies van de Commissie d’Hooghe.

Direct starten

De gemeente is van plan in 2028 de Amsterdamsebrug aan te pakken. De Commissie d’Hooghe merkt echter op dat de gemeente er direct mee kan starten. Dat lijkt ons een wijs besluit, als de gemeente daadkrachtig een snel opdoemend fiets-vervoersprobleem wil oplossen. Ook concludeerde de commissie dat wet- en regelgeving over vaarwegen het simpelweg onmogelijk maakt om een brug tussen Zeeburgereiland en Sporenburg aan te leggen. Wat dus overblijft is de opwaardering van de Amsterdamsebrug en het kiezen van de beste oplossing voor de tijdelijke pont.

De route van deze pontverbinding is onderwerp van hoogoplopende discussies. Als je een brug vervangt door een pont, blijven de problemen van de onlogische route, de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling, stedenbouwkundige inpassing, nachtelijke geluidsoverlast en afbreuk van de sociale cohesie natuurlijk gewoon bestaan. In haar rapport wijst de Commissie d’Hooghe erop dat het in z’n algemeenheid waardevol is als openbaar vervoer en fietsverbindingen op elkaar aansluiten. Dat geldt logischerwijs ook voor de geadviseerde pontverbinding en dat pleit ervoor deze naar het Azartplein te laten gaan. Daar is al een aanlegplaats voor de pont naar Noord; bus en tram stoppen er ook. Bovendien gaan fietsers vanaf hier op in bestaande verkeersstromen richting CS, Zuid en centrum. Azartplein is een echt verkeersknooppunt.

Lage vervoerswaarde

Uit het gemeentelijk onderzoek van 2017 kwam overigens naar voren dat een pont van Zeeburgereiland naar het Oostelijk Havengebied een lage vervoerswaarde heeft. Daarop stelde de gemeenteraad vast dat een vaste pontverbinding als alternatief voor een vaste oeververbinding niet meer hoefde te worden onderzocht. Na een bestuurlijke wens om een tijdelijke pontverbinding te realiseren, is in oktober 2019 een nieuwe projectgroep in het leven geroepen. Zowel in de eerste Klankbordgroep (2017) als in de tweede (2019) is gesproken over ponton-verbindingen. Beide keren is dat als onhaalbaar afgedaan. Toch gaf voormalig wethouder Dijksma op 22 oktober haar projectgroep de opdracht hiernaar een nadere verkenning uit te voeren. Het is ons niet duidelijk wat haar motiveerde deze optie toe te voegen en waarom, juist nadat het onderzoek naar de verschillende opties al was afgerond. Wederom is deze optie onhaalbaar gebleken.

Wil de gemeente een effectieve duurzame fietsverbinding tussen Zeeburgereiland en de stad, dan volgt ze het advies van de Commissie d’Hooge en haalt ze de integrale aanpak van de Amsterdamsebrug naar voren. In 2017 is al geld gereserveerd voor de infrastructuur vanaf Zeeburgereiland naar de stad. Hecht de gemeente toch ook aan een pont, dan is het logisch deze naar het Azartplein te laten varen. Daar is aansluiting op openbaar vervoer en gaan fietsers op in bestaande verkeersstromen. De benodigde infrastructuur is er al.