Home Overzicht Meer invloed op bestuur stad met nieuwe referendum verordening

Meer invloed op bestuur stad met nieuwe referendum verordening

0

Vanaf volgend jaar wil de gemeente Amsterdam gaan werken met een nieuwe referendum verordening. Daarmee worden de drempels om een referendum te organiseren verlaagd, ook worden de onderwerpen waar een referendum over mag gaan uitgebreid. Dit betekent dat je meer invloed kan uitoefenen op het beleid van het bestuur van de stad.

Politiek

Op dit moment zijn er te veel barrières voor Amsterdammers om een referendum aan te vragen, vindt wethouder Rutger Groot Wassink. Het college vindt het belangrijk dat de mogelijkheden voor burgers worden verruimd.

De beperking dat er alleen referenda mogelijk zijn over besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vervalt. In de nieuwe verordening wordt het ook mogelijk om besluiten die binnen het mandaat van het college vallen in een referendum voor te leggen. Zoals bijvoorbeeld erfpacht en de verkoop van het AEB.

Ook wordt het makkelijker om een referendum te organiseren.
Dat betekent een verlaging van de hoeveelheid ondersteuningen voor een inleidend verzoek en definitief verzoek naar respectievelijk 1.000 en 10.000 handtekeningen en het verlengen van de termijn voor het inzamelen van 10.000 handtekeningen van zes tot tien weken. Bovendien zijn er straks geen opkomst- of uitkomstdrempels meer.

Een referendum gaat straks niet alleen meer over enkel een ‘ja’ of ‘nee’ antwoord. Met de nieuwe verordening wordt het mogelijk om niet alleen ergens voor of tegen te stemmen, het zogenaamde correctieve referendum. Er komt meer ruimte om voor alternatieven te kiezen. Het college noemt dit een constructief referendum, omdat er meer dan een ja/nee keuze voorligt.

Op 7 april zal het voorstel worden behandeld in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. In de week van 19 april zal er over het voorstel worden besproken in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel kan de referendumverordening in 2022 in werking treden.