Home Overzicht ST3M-Méérbelangen: ‘We willen graag de stem van de bewoners zijn’

ST3M-Méérbelangen: ‘We willen graag de stem van de bewoners zijn’

0

Wie zitten er in de stadsdeelcommissie? Zijn er commissieleden vertrokken en vervangen door wie? Wie werden er vier jaar geleden gekozen? Over welke onderwerpen heeft de stadsdeelcommissie geadviseerd en hoe? We vinden maar weinig mensen die daarop de juiste antwoorden konden geven. Méérbelangen

Méérbelangen doet weer mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost, maar nu als ST3M-Méérbelangen. Nu heeft de partij een zetel in de stadsdeelcommissie en hoopt er op 16 maart twee meer binnen te slepen.

Méérbelangen doet weer mee aan de verkiezing voor de stadsdeelcommissie, nu onder de naam ST3M-Méérbelangen. Waarom verandert Méérbelangen haar naam? Bas van Vliet al vele jaren actief in de stadsdeelcommissie: ‘Méérbelangen is de mede-initiatiefnemer van ST3M, dat aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet. Als ST3M in de centrale stad en als ST3M-Méérbelangen in Oost allebei zetels behalen dan hebben we vanuit Oost ook een mooi lijntje met de gemeenteraad. Nu de stadsdelen weer ietsje meer te zeggen krijgen dan de afgelopen vier jaar, is het belangrijk dat er een lokale partij is die exclusief opkomt voor de belangen van de bewoner van Oost.’

Het bestuurlijk stelsel zoals we dat krijgen is volgens Van Vliet nauwelijks een verbetering vergeleken met het huidige. ‘Nog steeds is er geen eigen budget voor de stadsdeelcommissie. De bestuurders, behalve in de nieuwe bestuurscommissie Weesp,  worden van bovenaf benoemd als zetbazen van het college. Dat kan én moet veel beter. We willen terug naar een stadsdeel dat zoveel mogelijk gemeentelijke bevoegdheden heeft.’

In de afgelopen periode is de stadsdeelcommissie nagenoeg onzichtbaar geweest. Hoe denkt ST3M-Méérbelangen vanuit de stadsdeelcommissie te communiceren met de bewoners? Bas van Vliet: ‘Dat kan inderdaad beter en door ook mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan we die belangen beter behartigen. Als fractie communiceren we met bewoners over specifieke onderwerpen. Om daar een betere invulling aan te geven hebben we als stadsdeelcommissie een eigen budget nodig om aan communicatie of aan wat dan ook te doen. Dat moet verbeteren.’

Wat is de drijfveer voor ST3M-Méérbelangen om deel te nemen aan deze verkiezingen? Bas van Vliet ‘We willen graag de stem van de bewoners zijn. Ze worden nog steeds onvoldoende gehoord en we willen ons inzetten vóór dan wel tegen allerlei plannen die we over ons uitgestort krijgen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de geplande geasfalteerde bouwplaats in het groen op het Galileïplantsoen. De bewoners wisten van niets en kregen pas een paar dagen van tevoren te horen dat ze gedurende vijf jaar een opslagplaats voor de hun deur duur krijgen met een in- en uitrit voor grote vrachtwagens.’

Ook het plaatsen van windturbines is volgens Van Vliet een punt. ‘Het persé willen plaatsen van windmolens in het Science Park en op IJburg wordt gewoon doorgedrukt, ondanks alle weerstand van bewoners. Maar ook het structureel slopen van sociale woningen in plaats van deze te renoveren. Of ze worden verkocht aan de hoogste bieder. Teveel grote huizen worden op die manier omgezet naar studentenhuis. Voor studenten moeten studentenwoningen worden gebouwd. Daar moeten geen  gezinswoningen aan worden opgeofferd.’

Sálome Willemsen is lijstaanvoerder, zij woont in Watergraafsmeer/ Middenmeer. Op 2 staat Bas van Vliet, hij woont in Jeruzalem. Op 3 staat Frans Romkema woont ook in Middenmeer en op 4 staat Jan-Erik Burger die op IJburg woont. René van Eunen is nummer 5 en woont in Middenmeer. Op 6 staat Bert Brons, hij woont in Betondorp. Op 7 staat Anja Stroomer zij woont aan de Omval. Fenna Swart is lijstduwer (tevens lijsttrekker van ST3M) en woont op IJburg.

‘Voor al onze kandidaten geldt, dat het hen gaat om de buurt, om het stadsdeel en de stad.  We zijn geen carrièrepolitici, maar gewoon bewoners die het beste voor hun buurt willen.’

Wat zijn de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma? En hoe denkt ST3M-Méérbelangen de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma te realiseren in de stadsdeelcommissie? Bas van Vliet: ‘Meer invloed en samenspraak met de bewoners, het niet bebouwen van groen, een eerlijke energietransitie dus geen gedwongen aansluiting op een warmtenet. Het grofvuil moet weer op vaste dagen worden opgehaald, zonder afspraak. Beter toezicht op de permanente puinhoop bij sommige afvalcontainers.’

‘We zijn tégen sloop van Amsteldorp en de vestiging van een erotisch centrum in het Eenhoorngebied. Een nieuwe fietsverbinding van het Zeeburgereiland naar het Oostelijk havengebied is van groot belang, die moet er snel komen. Verder dient het openbaar vervoer op IJburg ingrijpend verbeterd te worden met het doortrekken van de tram naar Noord en Oost.’

‘Het Diemerpark mag niet verder aangetast worden door er parkeerplaatsen in aan te leggen. De geplande tunnel onder het spoor bij  de Mc Gillavrylaan  en Voorlandweg moet zo snel mogelijk worden aangelegd om de Middenweg te ontlasten. Wij denken dat te bereiken door zelf met voorstellen te komen, onderwerpen te agenderen en door samenwerking te zoeken met andere partijen die hetzelfde voorstaan, net zo als we dat afgelopen tientallen jaren hebben gedaan.’

Wat kunnen bewoners verwachten als ST3M-Méérbelangen in de stadsdeelcommissie zit? ‘We zullen opkomen voor de belangen van de bewoners van Oost, ook in de gemeenteraad, voor een plezierig veilig en gezond woon- en leefklimaat in Amsterdam. En daarvoor komen we ook zelf met alternatieve oplossingen om ons op kritische, maar constructieve wijze hard te maken voor de belangen van de bewoners.’

Gaat ST3M-Méérbelangen de straat op om campagne te voeren? ‘Ja, die campagne voeren we samen met ST3M en natuurlijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen daarbij belangrijk. De bestuurders in stadsdeel Oost worden straks niet gekozen door de stadsdeelcommissie, maar benoemd door het college van B en W. Niet erg democratisch. Het laat wederom zien hoe centralistisch nog steeds wordt gedacht in de Stopera. Dat is ook de reden dat we de oprichting van en samenwerking met ST3M zo belangrijk vinden.’