Home Groen Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voor volkstuinenpark Klein Dantzig

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voor volkstuinenpark Klein Dantzig

0

Volkstuinenpark Klein Dantzig in de Watergraafsmeer is zaterdag  het officiële Keurmerk voor Natuurlijk Tuinieren uitgereikt. Ruud Grondel kon namens het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen het park nu al drie sterren toekennen. Klein Dantzig hoeft niet op z’n lauweren te rusten, er kan nog een ster bij. Grondel benadrukte, dat volkstuinparken meer nog dan stadsparken bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in de stad.

Jaap Kamerling

‘Uw park heeft nu een voorbeeldfunctie in de stad. ‘ Prachtig ook, dat het volkstuinpark tegelijk is opgenomen in de nieuwe wandelroute Tuintrail Oost, die op 20 juni wordt geopend en de wandelaar langs de mooiste parken en tuinen van Oost voert, inclusief audiotour.

Stadsecoloog Geert Timmerman wees erop, dat alleen al het afschaffen van gif bij onkruidbestrijding nu leidt tot een enorme vergroting van de biodiversiteit. Er ontstaat daardoor een veel rijker bodemleven met meer insecten en daardoor weer meer vogels. Hem was direct al de ruime aanwezigheid van de gele ratelaar in het gras opgevallen zodat daar niet meer gemaaid hoeft te worden.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel is blij, dat Klein Dantzig nu definitief onderdeel is geworden van Park Frankendael. Het is vrij toegankelijk voor iedereen, maar dat mag niet leiden tot de teringzooi, die je vaak in parken aantreft. De volkstuinen moeten een oord van rust blijven naast het drukkere park ernaast.

Ook de nieuwe voorzitter van Klein Dantzig Mariken Tetteroo wees op het belang van rust, ruimte en geborgenheid in het volkstuinpark. De mensen moeten hier weer op adem kunnen komen. Je kunt hier genieten niet alleen van een rijke variatie planeten, kruiden en bloemen maar ook van de vele kleine diertjes als ransuil, egeltje en ijsvogel. Amsterdam telt op dit moment 10.000 verschillend soorten dieren. Dat mogen er nog best veel meer worden, vond stadsecoloog Timmermans.