Home Overzicht Mondkapjes verplicht in drukke gebieden

Mondkapjes verplicht in drukke gebieden

0

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat het dragen van een niet-medisch mondkapje in delen van de stad Amsterdam verplichten. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische effecten. De draagplicht is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel.

Het RIVM concludeerde kortgeleden dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichter worden en meer afstand houden tot elkaar. De Veiligheidsregio zal nauwkeurig in de gaten houden of deze gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur van de maatregelen en eventuele uitbreiding naar andere gebieden.

De draagplicht geldt in de aangewezen gebieden voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder, op straat en in winkels. De maatregel wordt in de gebieden in stappen ingevoerd, te beginnen op woensdag 5 augustus in het Wallengebied, in de winkelstraten Kalverstraat/ Nieuwendijk en op de markten op Plein ’40-’45 en de Albert Cuypstraat.

Het kabinet geeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen om via beïnvloeding van gedrag de drukte van toeristenstromen, dagjesmensen en jongeren te beperken. Het gaat om situaties waarbij de huidige regels en maatregelen onder druk staan. De Veiligheidsregio ziet voorlopig geen reden de mondkapjesverplichting in te voeren bij inrichtingen waarvoor al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. In deze inrichtingen is sprake van placering en een grote mate van regulering (reserveren, doseren, begeleiden).

Het verplicht stellen van het mondkapje komt bovenop de maatregelen die Amsterdam al neemt op drukke plekken, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, het doseren van de toegang op de drukste momenten en de tijdelijke afsluiting van straten. Voor de hele Veiligheidsregio geldt nog altijd dat de 1,5 meter nageleefd moet worden. Hier wordt ook nog steeds op gehandhaafd. Ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de naleving van deze regels.

Vanaf dinsdag worden borden geplaatst in de aangewezen gebieden en worden de winkeliers voorzien van postermateriaal. Tijdens drukke weekeinden wijst een team van hosts op de introductie van de mondkapjesplicht en delen zij ook gratis mondkapjes uit. Over de invoering van de draagplicht houdt Amsterdam nauw contact met Rotterdam, waar voor volgende week vergelijkbare maatregelen worden getroffen.