Tot voor kort kende Nederland geen monument waar elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd.
Nu hebben ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust na meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument gekregen. Het staat in de Weesperstraat, dichtbij het Jonas Daniël Meijerplein, aan de rand van de Plantage- en Weesperbuurt. De geschiedenis van deze buurt is sterk verbonden met de geschiedenis van het Amsterdamse Jodendom.
Er is een monument verrezen met alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Op elk van de 102.000 stenen is een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd, zodanig dat de namen van de slachtoffers aanraakbaar zijn.
Het monument bestaat uit alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd. Alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord. En ook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is.
Als je de gedenkplaats binnenkomt ben je in een labyrint van gangen met aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren die de boodschap ‘In herinnering aan’ dragen.
Het monument omvat vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven, dat ‘In herinnering aan’ betekent.

Foto’s Will de Jong