De Zuidoever van het Centrumeiland van IJburg is afgezet met een hek. Dat is nodig om bloemen, planten en de leefomgeving van dieren te beschermen. Mensen en huisdieren mogen niet achter dit hek komen. Dit is een natuurgebied en daarom verboden terrein.

‘We zien dat er veel mensen en huisdieren op de Zuidoever komen’, laat omgevingsmanager Martijn Kruijf weten. ‘De Zuidoever is een natuuroever met verschillende gras- en kruidensoorten, orchideeën, oeverplanten en bomen. Er zijn ook verblijfsplekken voor dieren zoals padden, vleermuizen, de ringslang en de oeverzwaluw. De Zuidoever vormt een belangrijke groene verbinding met de Diemer Vijfhoek die aan de overkant van het water ligt.’

Bij het maken van Centrumeiland is de onderwaternatuur weggehaald. Volgens de vergunning moet deze natuur op het land worden gecompenseerd. Dat gebeurt bij de Zuidoever.