Home Dwars ‘Neem kinderen serieus’

‘Neem kinderen serieus’

0

Tessa van Velzen heeft een achtergrond in Nederlands als tweede taal en heeft tien jaar als onderwijsadviseur gewerkt. Zij was jarenlang al betrokken als docent en later lid van de Raad van Toezicht van Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). Sinds ruim drie maanden is ze adjunct-directeur. Op een zonnige middag in maart bevraag ik haar over haar motivatie, wat ze in de praktijk aan actuele thema’s tegenkomt en wat haar toekomstdromen over DKJL zijn.

Lennie Haarsma | Foto Tony Perez | Dwars

W

at is jouw motivatie om jongeren in de leeftijd van 6-26 hun stem te laten horen?
‘Voor mij zijn gelijke kansen, aandacht voor diversiteit en kinderen en jongeren kansen bieden om te zeggen wat hen raakt, belangrijke drijfveren. Soms mijden leerkrachten thema’s als discriminatie en homoseksualiteit uit angst voor een waardenbotsing in de klas. DKJL biedt scholen handvatten om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Door het denken en praten over onderwerpen die kinderen raken, ontwikkelen zij hun mondelinge vaardigheden. De aanpak van DKJL stimuleert zowel burgerschap als taalontwikkeling. Als kinderen gemotiveerd zijn ergens over te praten en te denken, groeien zij: ze durven zich uit te spreken en hun zelfvertrouwen wordt groter. Ze krijgen zicht op waar hun mening vandaan komt. Door goed te luisteren, te praten en te redeneren, leren ze hun mening waar nodig bij te stellen.’

Op jullie website staat dat DKJL maatschappelijke thema’s bespreekbaar maakt; kun je iets zeggen over de actuele discussie over messen op scholen in Amsterdam waar in het Parool en bij minister Grapperhaus volop aandacht voor is?
‘Vast geen toeval dat dit actueel is binnen DKJL. Kinderen signaleren trends. Aan de Amsterdamse Debatbattle van dit jaar doen 80 klassen mee. In 2019 vroegen tientallen kinderen aan ons: “Kunnen we discussiëren over jeugdcriminaliteit?” In één van de lessen discussiëren leerlingen over de stelling Ouders kunnen voorkomen dat hun kind dingen doet die verboden zijn. Het messenbezit bij kinderen wordt in die les besproken. We hebben minister Grapperhaus van justitie uitgenodigd om een les bij te wonen. En voor 2021 zijn we met kinderen al over thema’s aan het praten. Gezondheid, de invloed van media en mentale weerbaarheid zijn al genoemd.’

Het is 2030; waar staat DKJL en wat zijn jouw dromen?
‘In 2030 zijn de producten en projecten van DKJL breed verspreid over het land en zijn er debatbattles in veel grote steden in Nederland. Deze evenementen bieden kinderen en jongeren met verschillende achtergronden een unieke kans om hun mening te geven. Ook geeft het volwassenen inzicht in het denken. In 2030 gaan leerkrachten zelf meer aan de slag en voeren zij gesprekken over de actualiteit met kinderen en jongeren. En ik hoop dat burgerschapsvorming een steeds meer centrale plek in het onderwijs krijgt.

Het is nog geen 2030. De afgelopen twee jaar werkten we samen met stadsdeel Oost. We hopen dit najaar weer het programma Oost Ontmoet te kunnen uitvoeren. Leerlingen krijgen masterclasses over stellingen rondom de thema’s diversiteit en inclusie. De ontmoeting tussen verschillende klassen staat centraal. Voor VO-scholen werken we onder andere aan het thema Love = Love?! over lhbti-emancipatie.’

Meer informatie over deze effectieve vorm van burgerschap voor jonge mensen en activiteiten en projecten: Stichting Discussiëren kun je leren, Atlantisplein 1, Amsterdam, 020 737 1395. [email protected]