De Barbaraschool heeft het gebouw verlaten. Het gebouw werd verkocht. Tot de renovatie vervult de school een nuttige functie voor  bewoners en gebruikers. Galeriehouder Thijs Tennekes is een van die gebruikers.

Ellen Ros | Foto Frits Wegenwijs

Het licht brandt in het lokaal op de begane grond. Een blik naar binnen laat een werkruimte annex galerie zien. Thijs heeft er sinds september zijn plek gevonden: ‘Als grafisch ontwerper, fotograaf en kunstenaar had ik al een atelier elders in de stad. Ik hoorde dat de Barbaraschool beschikbaar kwam voor tijdelijk gebruik. Ik heb gewoond aan de Tugelaweg en ben altijd betrokken geweest bij Oost. Ik koos direct voor dit lokaal met openslaande deuren naar het plein. Verbinding kunnen maken naar het plein is voor mij een inspiratie en noodzaak. Ik leer de kinderen kennen, de Marokkaanse moeders die hier met mooi weer buiten zitten en ook de daklozen die hier rondscharrelen.’

 Een andere kiijk geven op onze leefomgeving’

Blikje Chocomel
Thijs is bezig met het opruimen van zijn tentoonstelling over blikjes: ‘IF YOU CAN I CAN’. Er hangt nog een fotocollage van meer dan 600 blikjes die hij heeft gevonden en gefotografeerd. De eerste was een verfrommeld blikje Chocomel. ‘Ik hou niet eens van chocomel! In mijn kunstprojecten wil ik aandacht geven aan materiaal dat meestal waardeloos wordt gevonden. Ik ben voorstander van hergebruik maar ik wil ook een andere kijk geven op onze leefomgeving.’ Het blikjesproject is begonnen uit ergernis over zwerfafval maar uiteindelijk levert het ook visueel mooie beelden op.

Verbazing vastleggen
Van ‘niets’ ‘iets’ maken, dat is wat Thijs inspireert. De liefde heeft hem naar Amsterdam gebracht en die is uitgegroeid tot liefde voor de stad. Hij volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. ‘Niet afgemaakt, te dwars’, voegt Thijs er aan toe. Hij heeft veel grafische opdrachten in Oost uitgevoerd, onder andere logo’s voor basisscholen. Naast deze opdrachten maakt hij tijd voor zijn kunstenaarschap. Verbazing over het blikjesafval, aangespoelde voorwerpen langs de kustlijn die hij oppikt tijdens zijn wandelingen, maar ook ervaringen, bijzondere ontmoetingen zet hij om en legt hij vast in zijn kunst.

Galerie voor de buurt
Galerie [N]IETS kan door iedereen worden gebruikt om te exposeren. De bedoeling is dat een expositie twee weken lang, op donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag toegankelijk is voor het publiek. Thijs vraagt daarvoor slechts een kleine vergoeding, in onderling overleg.

‘Ik doe niet aan een selectie op grond van kunst die ik zelf mooi vind. Daar laat ik de initiatiefnemer vrij in. Ik meen dat iemand die eigen kunst wil tonen al kritisch genoeg is op zichzelf. En wat is mooi? Ik vind persoonlijk de Nachtwacht geen schilderij waar ik warm voor loop! Ik heb ook geen planning gemaakt voor de komende tijd, ik laat juist veel ruimte voor initiatieven uit de buurt. Naar verwachting is de eerstvolgende tentoonstelling in maart.’

Toekomst
Een pop-up galerie heeft een beperkte levensduur. Thijs maakt zich er nog niet druk om. Het gebouw is inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar. Het zal waarschijnlijk nog een paar jaar duren voordat het gebouw daadwerkelijk wordt gerenoveerd.

Check www.n-iets.art | 06 2942 3993 | kom langs op Eikenplein 1