Home Politiek Column stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting | Op pad

Column stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting | Op pad

0

Elk voorjaar, als de temperatuur weer iets stijgt, ontwaken de padden uit hun winterslaap onder bladeren of takkenbossen in bosjes of struiken. Ook in Oost. De padden willen dan naar het water gaan. En al is dat water soms heel dichtbij te vinden, het is voor die kleine beestjes geen makkelijke tocht, in zo’n stedelijke omgeving. Een stoeprand kan al een hele hindernis zijn en waterputten in die stoeprand zijn al helemaal gevaarlijk: ze vallen er namelijk vaak in, met alle gevolgen van dien.

Stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting

Bij het Flevopark komen om deze reden jaarlijks veel padden, salamanders en bruine kikkers om het leven. Ze lopen de straatkolken in en verdrinken daar, want zonder hulp kunnen zij daar niet uitkomen. Met een klein ‘paddentrapje’ kunnen deze dieren er wel weer zelf uit klimmen en hun zoektocht naar open water vervolgen. In februari plaatsten we daarom paddentrapjes in de putten bij de Flevoparkweg. Soms zijn kleine maatregelen als deze voldoende om groot verschil te maken.

In Oost zijn we deze pilot begonnen. Samen met stadsecoloog Koen Wonders ging ik op pad. Hij vertelde mij dat voordat de trappetjes er waren hij soms wel tien padden of salamanders uit een put haalde op de Flevoparkweg. Met deze trappetjes kunnen negentig procent van de amfibieën die in een put vallen er zelfstandig weer uit klimmen. Vanwege de mildere weersomstandigheden in februari vergeleken met andere jaren hebben we de pilot al een maand eerder gestart. Zo zie je dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft, ook voor de dieren en hun leefomgeving in Oost. Padden en andere amfibieën vormen ook  een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Wanneer er een aanzienlijk aantal van deze dieren sterft, heeft dit een negatieve invloed op de balans van zowel flora als fauna in het gebied. Ook daarom is het erg fijn dat we met een vrij simpele ingreep veel dieren kunnen redden.

Als net beginnend dagelijks bestuurder in stadsdeel Oost heb ik naast onderwerpen als verkeer en duurzaamheid dus ook dierenwelzijn in mijn portefeuille. Na een kleine tien jaar in de gemeenteraad, wilde ik graag meer met de praktijk bezig zijn, meer kijken naar details: hoe richten we straten precies in, waar kan het beste een fietsnietje staan en waar zijn bijvoorbeeld paddentrappen nodig. Deze trapjes zijn dus een mooi voorbeeld van hoeveel oog voor detail er nodig is om goed voor de stad te zorgen en dat is nou net waar de stadsdelen goed in zijn. De komende tijd hoop ik daarom nog vaak op pad te gaan en misschien kom ik dan wel een lezer van deze column tegen. Die vast ook veel verhalen te vertellen heeft over de buurt waar we dan zijn – in alle details. Ik kan niet wachten om ze te horen!