Home Overzicht Nieuw bestuurlijk stelsel voor Amsterdam in de maak

Nieuw bestuurlijk stelsel voor Amsterdam in de maak

0

Uit de evaluatie van het bestuurlijke stelsel van Amsterdam blijkt dat het nodig is het stelsel aan te passen. Het college doet op basis daarvan en de reacties daarop een voorstel op hoofdlijnen voor een nieuw stelsel. Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissies. Dan zal ook een aangepast bestuurlijk stelsel van kracht worden.

Het college van Amsterdam zet vanaf 2022 in op verbeteringen in het bestuurlijk stelsel zelf, maar ook op verbetering van de participatie en de ambtelijke organisatie en cultuur. Tot en met 20 mei kun je je mening geven over het voorstel.

Voorstellen voor verbetering

De hoofdlijnennotitie gaat over de vraag hoe het politieke bestuur wordt vormgegeven, welke inhoudelijke taken en bevoegdheden de stadsdelen krijgen, welke mate van zeggenschap voor de inwoners is voorzien, en hoe dit vervolgens wordt vormgegeven. De belangrijkste punten uit het voorstel zijn:

  • Een steviger mandaat voor stadsdeelbestuurders
  • Onderzoek naar deels gelote stadsdeelcomissies
  • Instellen van gelote stadspanels
  • Minder afstand tussen stadsdeel en kiezer
  • Meer contact tussen stadsdeelcommissie en de gemeenteraad
  • Meer invloed en ruimte voor Amsterdammers om te participeren
  • De leeftijd voor actief en passief stemrecht stadsdeelcommissie naar 16 jaar
  • Amsterdammers van buiten de EU met een geldige verblijfsvergunning krijgen, nadat zij twee jaar in Nederland wonen, actief en passief kiesrecht voor de stadsdeelcommissies

Volgens wethouder Rutger Groot Wassink is het doel om een stevig lokaal bestuur neer te zetten, dat beter toegankelijk is voor Amsterdammers en meer zeggenschap verleent aan de mensen over wie de besluiten gaan. ‘Met dit voorstel zetten wij een belangrijke stap in die richting en ik roep iedereen dan ook op om mee te denken. Lokaal bestuur raakt ons immers allemaal.’

Tot 20 mei kun je je mening geven over dit voorstel. Ook kun je tussen 15 en 28 april deelnemen aan een enquête over het stelsel.

Parallel aan de enquête vindt in de week van 19 tot en met 23 april in elk van de zeven stadsdelen een online inspraaksessie plaats, onder leiding van het dagelijkse bestuur.

Stadsdeel Oost op maandag 19 april van 19.30 tot 21.30 uur
Aanmelden via [email protected]
Stadsdeel Centrum op woensdag 21 april van 19.30 tot 21.30 uur
Aanmelden via [email protected]

De uitkomsten van de enquête en de resultaten van de stadsdeelgesprekken vormen de input voor de daaropvolgende verdiepende online-sessie op 10 mei.

Als het college instemt met deze voordracht volgt bespreking op 23 juni in de raadscommissie Democratisering en op 6 of 7 juli in de gemeenteraad. De veranderingen gelden vanaf de lokale verkiezingen van 2022.

Check www.amsterdam.nl | [email protected]