Het Vervoerplan 2024 van het GVB dat in het voorjaar werd gepresenteerd, bevatte ingrijpende netwerkmaatregelen. Die waren noodzakelijk uit financiële overwegingen. Inmiddels is de financiële situatie verbeterd en neemt het aantal reizigers weer toe. Toch zijn er aanpassingen en die hebben met name invloed op de dienstregeling in Oost. Voor tram 14 en de bussen 65, 41 en 43 zijn er veranderingen op komst. Dat blijkt uit het concept Vervoerplan 2024-1.

Tram 14 maakt lus door de Indische Buurt en rijdt niet meer tot het Flevopark

Vanaf 8 december rijdt tram 14 niet meer naar het Flevopark. In plaats rijdt de tram in één richting door de Indische Buurt. Vanaf het Centraal Station blijft de route tot aan de kruising Insulindeweg – Molukkestraat ongewijzigd. Vanaf deze kruising gaat de lijn rechtsaf naar het Muiderpoortstation en vervolgens via de Linnaeusstraat en het circuit bij het Tropenmuseum terug richting het Centraal Station. De haltes Soembawastraat, Insulindeweg en Flevopark vervallen voor tram 14, maar blijven bediend worden door tram 3 en bus 37. Tram 14 stopt straks op vier nieuwe haltes in de Indische Buurt: Muiderpoortstation, Dapperstraat, Linnaeusstraat en Eerste van Swindenstraat.

Bron GVB

Door deze wijziging ontstaat een rechtstreekse verbinding vanaf Muiderpoortstation naar de binnenstad. Door de nieuwe haltes op de Wijttenbachstraat en de Linnaeusstraat ontstaan er nieuwe verbindingen naar het centrum. Het rustigste deel van de lijn van de route tussen de halte Molukkenstraat en het eindpunt Flevopark vervalt voor lijn 14.

Bus 43 krijgt sneller route via de Piet Heinkade

Bus 43 rijdt tussen het Centraal Station en het R.J.H. Fortuynplein in het Oostelijk Havengebied. Deze lijn krijgt een snellere route via Piet Heinkade. Op het deel van de route over de Prins Hendrikkade rijdt bus 43 nu parallel aan bus 22. Door lijn 43 via de Piet Heinkade te laten rijden wordt de reistijd tussen het Centraal Station en het Oostelijk Havengebied met 4 tot 5 minuten verkort en hierdoor verbetert de betrouwbaarheid. Lijn 22 blijft de haltes Prins Hendrikkade en Kadijksplein bedienen. De halte in de Kattenburgerstraat wordt hierdoor niet meer bediend. Van deze halte maken per dag weinig reizigers gebruik. De alternatieve haltes Kattenburgerplein van lijn 22 en Kattenburgerstraat van lijn 26 liggen op respectievelijk 250 en 500 meter afstand.

Bron GVB

Gedurende de gehele looptijd van dit vervoerplan rijdt lijn 22 via de Kattenburgerstraat vanwege werkzaamheden op de Prins Hendrikkade. Gevolg is dat de halte Kattenburgerstraat nog niet direct vervalt, maar tijdelijk wordt bediend door lijn 22. Dit is een tijdelijke situatie die alleen tijdens de omleiding plaatsvindt. Na de omleiding gaat lijn 22 weer terug naar zijn gebruikelijke route en wordt halte Kattenburgerstraat niet meer bediend.

Bus 65 rijdt tot het Amstelstation

Bus 65 rijdt vanaf 8 december niet meer tussen het Amstelstation en Station Zuid. Het voorstel om lijn 65 op dit deel van de route te laten vervallen, komt voort uit de aanwezigheid van diverse lijnen. In de verbinding met het Amstelstation zijn dat de lijnen 12 en 62. Tussen Amstelstation en Victorieplein rijden deze lijnen nu met een hoge frequentie parallel aan lijn 65. Tot Europaplein is lijn 62 een alternatief. Reizigers van halte Scheldestraat kunnen gebruikmaken van halte Van Hilligaertstraat van tram 12. Deze halte ligt op 300 meter van halte Scheldestraat.

Bus 41 vanuit Zuidoost ingekort tot Amstelstation

Bron GVB

Bus 41 wordt vanuit Zuidoost ingekort tot het Amstelstation. Op de route door stadsdeel Oost/Watergraafsmeer lijn 41 parallel rijdt aan andere lijnen. In het voorstel gaat lijn 41 vanaf het Amstelstation via de Hugo de Vrieslaan en de Maxwellstraat naar de huidige route in de Rozenburglaan. Bus 41 vervoert veel scholieren/studenten op dit deel van de route. In de omgeving van station Muiderpoort zijn diverse scholen, die ook worden bezocht door vanuit Zuidoost ingekort tot het Amstelstation.

Voor scholieren en studenten geldt dat ze moeten overstappen op een andere lijn tussen het Amstelstation en Muiderpoortstation (bus 37 of 65). De aanpassing van lijn 41 maakt het voor een deel van de reizigers ook aantrekkelijker om gebruik te maken van de metro vanuit Zuidoost in combinatie met een aansluitende lijn. Andere belangrijke bestemmingen op het vervallen deel van de route zijn de Dappermarkt en winkelcentrum Oostpoort.

Reactie

Bedankt voor de treurige berichtgeving over tram 14. Er is vermeld dat deze tram vier nieuwe haltes krijgt in de Indische Buurt. Dit is niet correct. De enige nieuwe halte is die bij het Muiderpoortstation. De andere drie bevinden zich buiten de Indische Buurt. De oostelijke helft van de Indische Buurt wordt afgesneden van een directe verbinding met het centrum van Amsterdam, want ook bus 22 komt niet verder dan de Molukkenstraat.
Als pensionado ervaar ik dit als een groot verlies en onrecht.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Dalen