Home Groen Nieuwe reeks podcasts van de Hortus

Nieuwe reeks podcasts van de Hortus

0

Hoe leven planten op hun eigenwijze? Hoe horen ze, communiceren, eten en bewegen ze? En zelfs, hoe flirten ze? In een nieuwe reeks podcasts duikt botanisch filosoof Norbert Peeters in de geschiedenis van de botanie, de creatieve experimenten van Darwin en toont hij met briljante plantentechnieken aan dat het plantenrijk allesbehalve levensloos is.

Planten worden nog te vaak gezien als ‘levensloze’ dingen. Mensen en dieren eten, voelen, communiceren en denken. Dat kenmerkt ons leven. Maar planten doen dat allemaal ook. Darwin en zijn zoon durfden in 1880 al voorzichtig te stellen dat planten een vorm van intelligentie hebben. Wanneer we de termen waarmee wij mensen en dieren als levend omschrijven herdefiniëren, blijkt dat planten ook eten, bewegen, communiceren, horen en flirten.

Zes podcasts van De Hortus behandelen ieder een eigen kenmerk, met als afsluiting van de serie een gesprek over de mogelijkheid van intelligentie bij planten. Peeters, botanisch filosoof en docent aan de Universiteit Leiden, beschrijft de ontwikkelingen in de wetenschap en onderzoek naar deze kenmerken bij planten. Zo behandelt hij in de podcast over Horen de tevergeefse fagotconcerten van Darwin voor zijn stokdove Biophytum sensitivum, de zin en onzin van Bach preludes en Jimi Hendrix, maar ook de akoestische spiegels voor nectarvleermuizen en buzz pollination bij tomaten.

De podcast Briljante planten geeft op een toegankelijke manier een inkijk in de geschiedenis van de botanische wetenschap, met een filosofische knipoog.

Briljante planten was tijdens de afgelopen zomermaanden het hoofdthema in de Hortus, waaraan aandacht werd besteed met een tentoonstelling, video’s en kinderspeurtochten. De Hortus sluit het thema af met deze podcastreeks.

Podplanten is de beluisteren via de Hortus website en via iTunes of Spotify.