‘No Art… No way’

0

De Vrienden van het Flevopark maakten hun standpunt duidelijk bij de commissievergadering van het Stadsdeel op 26 maart: geen groot festival meer in het Flevopark dit jaar en zeker niet ten koste van de buurtcamping.

Ellen Ros

Het No Art Festival vond vorig jaar plaats op 23 en 24 juni maar uiteindelijk was vijftig procent van het park gedurende zo’n tien dagen niet toegankelijk voor de buurtbewoners.

Geen buurtcamping?
De vergunning was kort daarvoor afgegeven, een bezwaarprocedure kon de doorgang niet meer stoppen. Wel was snel daarna duidelijk dat lang niet aan alle randvoorwaarden was voldaan. Zo waren buurtbewoners niet betrokken bij een ecologische schouw. Het is niet duidelijk welke schade dit grootschalige festival (rond de 15.000 bezoekers) aan flora en fauna toebrengt. Alle partijen in de commissie waren het er op 26 maart over eens: deze gang van zaken rond No Art Festival is niet voor herhaling vatbaar. Maar de burgemeester liet de evenementenkalender van 2023 voor dit jaar ongewijzigd…

Om te voorkomen dat het festival inbreuk maakt op de broedende vogels is de geplande datum verplaatst naar 27 juli. Helaas valt de opbouw van het evenement dan in de periode dat de buurtcamping gepland staat, aan het einde van het schooljaar. Een nieuwe complicatie dus.

Locatie niet geschikt
De portefeuillehouder, Carolien de Heer, heeft al gereageerd op de gang van zaken van vorig jaar en toegezegd veel strenger toe te zien op randvoorwaarden die gesteld zullen worden bij de vergunningverlening. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de op- en afbouw van het festivalterrein.

Carolien de Heer: ‘Ik heb ook mijn persoonlijke mening. Alleen: die doet er niet toe voor mijn rol als stadsdeelvoorzitter. Ik moet controleren of een vergunningaanvraag aan alle wettelijke en lokale vereisten voldoet. Of ik, of zelfs de stadsdeelcommissie, het stom of juist leuk vindt, behoort niet tot die vereisten.’

Vrienden van het Flevopark
‘Het is al eerder fout gegaan’, zegt Rens van der Linden, de voorzitter van de Vrienden van het Flevopark. Zij zijn actief geworden in 2015, toen het Appelsap-festival uitweek naar het Flevopark omdat het Oosterpark werd gerenoveerd. ‘Iedereen heeft zich druk gemaakt om een goed locatieprofiel, maar wij krijgen het idee dat daar onvoldoende aan vastgehouden wordt. De gemeente spreekt zelf over een broedseizoen van 15 maart tot 1 oktober!’ De Vrienden eisen dat zij mee kunnen doen aan de ecologische schouw. Alle voorwaarden moeten goed gemonitord worden, in ieder geval beter dan vorig jaar. En de buurtcamping moet doorgaan!

Carolien de Heer: ‘Ik heb alle begrip voor de bezwaren van de Vrienden van het Flevopark tegen een groot festival. Net zoals ik begrip heb voor de muziekliefhebbers die zich verheugen op het No Art Festival. Vorig jaar ging de discussie vooral over het feit dat het festival plaatsvond in het broedseizoen. De natuur laat zich uiteraard niet plannen met een datumprikker, maar de gangbare norm is dat het broedseizoen loopt van februari tot half juli. Voor de buurtcamping is inmiddels een oplossing gevonden: De buurtcamping zal dit jaar plaatsvinden in het Oosterpark.’

In behandeling
De gemeente werkt aan een nieuw stedelijk evenementenbeleid. Tot de vaststelling daarvan gelden de huidige locatieprofielen, waarvan die voor het Flevopark één groot evenement toestaat. ‘Bij de aanpassing zal ik me hard maken om dit te schrappen, maar tot die tijd ben ik gehouden aan de huidige wet- en regelgeving’, aldus de stadsdeelvoorzitter.

De aanvraag is in behandeling en gepubliceerd. Als de vergunning wordt verleend – en de Vrienden houden ernstig rekening met die mogelijkheid -, is er zes weken tijd om bezwaren in te dienen. Daarna volgt weer een wettelijke termijn voor behandeling van die bezwaren. De Vrienden zijn inmiddels een petitie gestart om het No Art Festival tegen te houden.

Op  vriendenvanhetflevopark.nl kan de petitie tegen No-Art 2024 worden getekend.