Zorgverlening aan ouderen wordt bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) sinds kort ook gedaan door statushouders. Zij vormen een nieuwe groep vrijwilligers.

Piet Renooy | Foto Marcel Jansen

De zorgverlening aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen staat onder druk. Het aantal ouderen neemt toe, de hulpvraag wordt intensiever, terwijl er te weinig personeel is. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het ondersteunen bij die zorgverlening. Een nieuwe groep vrijwilligers die hieraan bijdraagt, bestaat uit statushouders: asielzoekers met een verblijfsvergunning. Marty Bosch, vrijwilligerscoördinator bij de Zorggroep Amsterdam Oost, is buitengewoon tevreden met deze nieuwe vrijwilligers.

Open Hof
De recent gerenoveerde Open Hof in Slotervaart is de locatie waar de ZGAO vorig jaar is neergestreken om nieuwbouw aan de Fahrenheitstraat in Oost mogelijk te maken. Zo’n 120 bewoners, voor wie zelfstandig leven niet meer kan, wonen hier. Zij worden er liefdevol verzorgd en krijgen een zo plezierig mogelijke invulling van de dagen aangeboden. Daarbij spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Verantwoordelijk voor de werving en aansturing van vrijwilligers is vrijwilligerscoördinator Marty Bosch. Ze is via een speciale route in de zorg terechtgekomen.

150 vrijwilligers
‘Het is belangrijk extra mankracht binnen te halen’, vertelt Marty. Er draaien momenteel zo’n 150 vrijwilligers mee in de huizen van ZGAO. Het is een diverse, samengestelde groep. Een relatief nieuwe soort vrijwilligers bestaat uit statushouders. Marty kwam met hen in contact via Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). ‘Projectleider Jelle Guijt stelde voor om onder een groep statushouders te kijken of er geschikte vrijwilligers tussen zitten. Ik zei: ‘Laat maar langskomen.’ Ik vind het belangrijk dat vrijwilligers iets doen wat bij ze past, dus ik vraag altijd: ‘Wat wil je doen, wat zie je jezelf doen als vrijwilliger’, en als ze daar een goed verhaal bij hebben, kijk ik waar ik ze kan plaatsen.’

Taal en een plekje
Er zijn bij ZGAO nu acht statushouders actief als vrijwilliger, afkomstig uit Afrikaanse landen als Soedan, Eritrea en Sierra Leone en uit Syrië en Turkije. De ervaringen van Marty met deze groep zijn goed. ‘Ze zijn gemotiveerd om te integreren, enorm gemotiveerd om de taal te leren en ze willen graag een plekje want ze zijn soms alles kwijt.’ Voor statushouders is er het voordeel dat ze tijdens het vrijwilligerswerk kunnen oefenen met de taal. ‘Juist met deze doelgroep is het zaak om duidelijk te articuleren, niet te zacht te praten en de aangesprokene aan te kijken’, weet Marty.

Even wennen
De bewoners moeten soms even wennen aan deze nieuwe groep vrijwilligers. Maar meestal is het ijs snel gebroken. Marty vertelt over de jonge man uit Oeganda die als vrijwilliger graag de beautymiddag wilde verzorgen. Daar keken de dames raar van op. Maar de man is zo lief, heeft zoveel aandacht en geduld dat hij nu razend populair is. Wat Marty betreft zijn statushouders meer dan welkom. ‘Zo lang je lief bent en aandachtig, en je kunt het opbrengen er voor een ander te zijn… dat is de basis van vrijwilligerswerk.’

Meer weten over statushouders en vrijwilligerswerk? Neem contact op met Jelle Guijt via telefoonnummer 06 3403 0720 of  [email protected].