Home Lezen en schrijven Nyk de Vries (uit Oost) nieuwe Dichter fan Fryslân

Nyk de Vries (uit Oost) nieuwe Dichter fan Fryslân

0

Afgelopen donderdag is Nyk de Vries benoemd tot nieuwe Dichter fan Fryslân, als opvolger van Eeltsje Hettinga die afscheid nam als eerste Dichter fan Fryslân. Nyk de Vries woont en werkt als dichter, schrijver en muzikant in Amsterdam Oost.

De benoeming, die plaatsvond op het Explore the North-festival te Leeuwarden, is voor twee jaar. In die periode treedt de in Noardburgum geboren dichter/schrijver/muzikant op als poëtisch ambassadeur van de provincie Fryslân. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen. Een adviescommissie, bestaande uit Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga, heeft Nyk de Vries voorgedragen aan Gedeputeerde Staten.

De gedichten van Eeltsje Hettinga zijn verzameld in een speciale krant die donderdag verscheen. Het werk is online terug te vinden in het Fries, Nederlands en Engels, net als het eerste gedicht ‘Begin’ van Nyk de Vries.

Check Dichter fan Fryslân

Het bericht in het Fries

Ofrûne tongersdei is Nyk de Vries beneamd as nije Dichter fan Fryslân, as opfolger fan Eeltsje Hettinga dy’t ôfskied naam as earste Dichter fan Fryslân. De beneaming, dy’t plak hie op it Explore the North-festival yn Ljouwert is foar twa jier. Yn dat tiidrek sil de yn Noardburgum berne dichter/skriuwer/muzikant optrede as poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, ynspirearre troch opfallende en aktuele saken. In advyskommisje, besteande út Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga, hat Nyk de Vries foardroegen oan Deputearre Steaten.

De gedichten fan Eeltsje Hettinga binne sammele yn in spesjale krante dy’t tongersdei ferskynd is. It wurk is online werom te finen yn it FryskNederlânsk en it Ingelsk, krekt as it earste gedicht ‘Begjin‘ fan Nyk de Vries. It fraachpetear ‘Each foar de underdog’ mei Nyk oer it nije dichterskip is hjir te lêzen.

Mear ynfo Dichter fan Fryslân