De nieuwe brug over de Weespertrekvaart, die de Watergraafsmeer met de Weespertrekvaart verbindt, krijgt steeds meer vorm. Binnenkort gaat Liander een deel van de kabels en leidingen langs de Weesperzijde verplaatsen. Dit betekent dat je tot 20 oktober een stukje moet omlopen.

De twee voetpaden naar de dijk bij de nieuwe brug op de Weesperzijde richting de Von Liebigweg zijn tijdens het werk dicht. Voetgangers kunnen de doorsteek iets verderop bij de Fahrenheitstraat gebruiken als omleiding.

Het fietspad op de Weesperzijde wordt smaller, maar het blijft bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen er langs, maar het gebied zal door werkzaamheden drukker zijn.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken worden tijdelijk elf lichtmasten verwijderd. Daarna komt er tijdelijke verlichting. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het nieuwe straatwerk en het groen langs de Weesperzijde.

Door de brug wordt het straks voor voetgangers en fietsers eenvoudiger om vanaf Amsteldorp naar de nieuwe Weespertrekvaartbuurt aan de andere kant van de Weespertrekvaart te komen. De brug loopt vanaf het Solitudopad in de Weespertrekvaartbuurt naar de Weesperzijde aan de andere kant van het water.