Home Oud Oost Online tour laat je kennismaken met de koloniale geschiedenis van het KIT...

Online tour laat je kennismaken met de koloniale geschiedenis van het KIT aan de Mauritskade

0

Met de online tour ‘Getuige in Steen’ door het gebouw van het KIT kun je kennis maken met de koloniale geschiedenis van het monumentale pand aan de Mauritskade. In een virtuele rondgang langs veertien markante decoraties uit die tijd werpt de tour een kritische blik op het koloniale gedachtegoed dat voortleeft in het gebouw. Kunstenaar Brian Elstak voorziet de rondleiding van visueel commentaar, in een serie van veertien tekeningen waarin hij reageert op de decoraties die aan bod komen.

Bij elke decoratie bespreekt Getuige in Steen het verhaal dat de makers en hun opdrachtgevers, de stichters van het Koloniaal Instituut, graag wilden vertellen. De tour doet dat met een kritische blik. Het wijst op de pijnlijke aspecten van het Nederlandse kolonialisme die de decoraties verhullen. Koloniaal geweld en het onrecht dat de gekoloniseerde volkeren is aangedaan, worden onverhuld benoemd.

Muurschildering J.P. Coen en de ‘Gouden Eeuw’.

Visueel antwoord door Brian Elstak op muurschildering J.P. Coen en de ‘Gouden Eeuw’.

De decoraties die de revue passeren zijn onder meer portretten van Jan Pieterszoon Coen, de muurschildering ‘Het Westen, Het Oosten, De Samenwerking’, een collectie monsters van honderden tropische houtsoorten van de voormalige afdeling Handel, en het stenen beeldverhaal ‘De Eerste Schipvaart’ over de reis van koopman Cornelis de Houtman naar Java in 1595, die leidde tot de oprichting van de VOC in 1602.

Door de tour online aan te bieden, wil het KIT zoveel mogelijk mensen in staat stellen om kennis te nemen van de koloniale geschiedenis van haar gebouw. De virtuele rondleiding laat bovendien ook delen van het gebouw zien, die doorgaans niet publiek toegankelijk zijn. ‘Ons huidige werk staat ver af van het koloniale gedachtegoed dat wordt verbeeld in ons gebouw’, zegt Mark Schneiders, CEO van het KIT. ‘Toch vind ik het belangrijk om stil te staan bij de oorsprong en betekenis van de verhalen die ons omringen. Met deze publicatie willen we het koloniale verleden dat in ons gebouw voortleeft ontsluiten, en ruimte bieden aan andere verhalen, dan het glorierijke verhaal dat de stichters van het Koloniaal Instituut wilden uitdragen.’

Start de tour

Getuige in Steen is een gezamenlijke publicatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het KIT en het Tropenmuseum, dat in het KIT-gebouw is gevestigd.